Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplan for Randersvej.

Vi tager på det kraftigste afstand fra intentionerne i den skitserede ”Helhedsplan for Randersvej”.
Vi er et ægtepar på 65 og 67 år, som i 36 år har boet på (den østlige side af) Bakkevænget i Aarhus Nord.
Vi er dybt bekymrede for udviklingen i vores område – specielt efter vi har læst ovenstående helhedsplan, som har den mere uddybende og nøjagtige undertitel ”Strategisk helhedsplan for byudviklingen mellem Ringgaden og Ringvejen”.
Vi synes, at planen er fyldt med modsatrettede betragtninger/intentioner – herunder bl.a.: Det skal være attraktivt at opholde sig ved letbanestoppene, der skal være små grønne områder og ”aktive stueetager” med cafeer og små butikker ud mod Randersvej, men samtidig skal Randersvej fortsat være en væsentlig indfaldsvej med tæt trafik i begge retninger – det giver ikke mening, for hvem synes, at det er attraktivt at opholde sig tæt på voldsom trafik?
På trods af nærheden til både Randersvej og Ringvejen, er vores område et forholdsvist roligt område, som primært består af villaer med dertil hørende haver/åndehuller.
Beboersammensætningen i området er meget bred – den består af børnefamilier (som kommunen gerne vil fastholde), midaldrende, ældre og gamle. Nogle har boet her i mange år – andre er lige flyttet her til.
Villaerne er typisk velfungerende, velholdte og ofte velrenoverede, og skal man tænke på bæredygtighed, giver det slet ikke mening af rive disse villaer ned for at bygge nye etageboliger med dertil hørende CO2 udslip.
Vi er bekendt med, at der er nogle af de såkaldte ”Ejendomsudviklere”, som er meget interesserede i vores område – specielt villaerne på den sydlige side af Nordvestpassagen fra Randersvej til Reginehøjvej, samt i det område, som er afgrænset af Randersvej, Nordvestpassagen, Bakkevænget (den vestlige side) og Ringvejen/Lokalkørebanen.
Det skræmmer os, for vi kan jo se, hvad der sker i området ved Stockholmsgade/Kalmargade, og på Katrinebjerg ved Rødkløvervej.
Det nyopførte byggeri ved Kalmargade kaster skygge langt over mod Reginehøj (så der bliver altså ikke sol til de aktive stueetager og grønne områder), og når vi i Helhedsplanen kan se, at krydset Randersvej/Ringvejen skal være ”BYPORT” med mulighed for højere bebyggelse, frygter vi selvfølgelig, at det er slut med sol i det bagvedliggende område – samtidig frygter vi, at der bliver indkig fra det kommende byggeri.
Hvis det lykkes for en ”Ejendomsudvikler” at købe samtlige villaer i de omtalte delområder, ser vi ind i en voldsom ændring af hele vores område – en lang byggeperiode med tunge maskiner og efterfølgende mange nye beboere, som kun kan komme ind til området fra Bakkevænget.
Vi deltog i borgermødet på Katrinebjergskolen den 5. maj, og her var der selvfølgelig meget opmærksomhed på de villaer, som er ”i fare” for at blive opkøbt og væltet, men vi blev ærlig talt en smule pikerede, da den kvindelige repræsentant for kommunen lidt arrogant lukkede snakken med følgende udsagn: ”I bestemmer jo selv, om I vil sælge jeres huse…”.
Det fik mig til at efterlyse mere fokus på de villaer, som ikke umiddelbart står til at blive solgt/revet ned, men som risikerer at komme til at ligge i skyggen af noget højt byggeri. Hvordan forholder kommunen sig til denne problematik? Hvad vil man gøre for de borgere, som kommer i klemme på denne måde?
Som jeg startede med at skrive, er vi bekymrede for vores fremtid her – både i forhold til livskvalitet og huspriser. Bliver vi stavnsbundne?
For beboerne her er det jo ikke bare et hus eller en villa – det er vores hjem!!
En anden ting som bekymrer os, er den indflydelse/magt, som ”Ejendomsudviklerne” helt åbenlyst har.
Tidligere på året deltog jeg i et møde i Christians Kirken. Mødet handlede netop om byudviklingen i vores område (Katrinebjerg/Christiansbjerg/Riisvangen), og her oplyste den tidligere projektansvarlige fra kommunen, at det igangværende byggeri på La Tour-grunden oprindeligt var planlagt med 3- og 4-værelses lejligheder, som kunne være attraktive for børnefamilier (som kommunen jo gerne vil fastholde), men på en eller anden måde er det lykkedes for bygherren at få ændret byggeriet, så det nu kommer til at bestå af 654 ”mikrolejligheder”!!
Dette til trods for, at der få hundrede meter fra La Tour byggeriet er ved at blive bygget et forholdsvis stort kollegiebyggeri ved den gamle Journalisthøjskole
Med tanke på, at der i øjeblikket er 8-9.000 ledige boliger i Aarhus, samt at den italesatte befolkningstilvækst på 5.000 nye borgere årligt ikke holder, virker det helt absurd!!
Det virker, som om man bygger i ”vildskab” uden at bekymre sig om, hvorvidt der er brug for alle disse nye (ofte små) boliger.
I Jyllands Posten bliver der i øjeblikket skrevet om et Ejendomsudviklerfirma, som forsøger at slippe for at opfylde kravet om almene boliger i ”Frederiksplads-højhuset” ved at tilbyde at donere penge til ”Kulbro-projektet”!!
Som almindelig borger i kommunen kommer man næsten til at tænke på ”gangster-metoder” – vi synes, der mangler transparens i byggesagerne. Det foregår hen over hovedet på kommunens borgere.
Den nyvalgte rådmand for Teknik og Miljø, Steen Stavnsbo, skrev som overskrift i sit indlæg i JP Aarhus den 21. maj: ”Det har ikke været godt nok: Aarhusianerne skal være med til at skabe et bedre Aarhus”.
Det har han fuldstændig ret i, det har ikke været godt nok, og det er gået alt for stærkt.
Nu forventer vi selvfølgelig, at han sætter handling bag de flotte ord, så vi kan få lov at beholde vores dejlige område og diversiteten i vores befolkningssammensætning – med bl.a. mange børnefamilier.
Rådmanden slutter sit indlæg med følgende: ”Vi kan ikke leve med den fortsatte følelse hos mange af, at vi ikke bygger byen bedre. For det der det, vi skal!”
Kære rådmand - det kan vi heller ikke...!!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Bent Møller og Mette Aakjær

Indsendt

29/05/2022 18:26

Sagsnummer

HS0430967

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00