Gå til hovedindhold

Høringssvar

Randersvej skal samle Christiansbjerg

Fraværende inddragelse

Birkegade og Ny Tjørnegade (med fælles vejlaug / forening godkendt af Aarhus Kommune og status af privat fællesvej) ligger indenfor 45 - 170 m. øst for Randersvej klos op ad (eller delvist inde i – det er uklart for os) det såkaldte center ved Stockholmsgade letbanestop. Vejlauget omfatter i alt 32 husstande i form af parcel- og dobbelthuse i 1 – 2 etager med haver. Hvis helhedsplan for Randersvej bliver vedtaget, vil der, så vidt, vi kan forstå, være risiko for, at halvdelen af vores boliger bliver revet ned og erstattet med tæt etagebyggeri. Og de resterende vil blive udsat for gener bl.a. i form af betydelig skygge, omfattende byggeaktivitet, øget trafik og indskrænkning i grønne arealer. Det miljø, vi har passet og plejet gennem årtier med godt naboskab mellem børn og voksne på kryds og tværs, huse og haver, som vi løbende renoverer, vejtræer og blomsterbede, som vi selv har betalt for og holder ved lige, risikerer at forsvinde.

Det må siges at være betydelige forandringer. Alligevel vidste vi intet om helhedsplanen før midt i denne sidste høringsfase. Kommunen har ikke på noget tidspunkt gennem de år, der åbenbart har været arbejdet med helhedsplan for Randersvej, orienteret endsige inddraget os i processen. Kommunen fremfører bl.a. her på høringsportalen, at der har været gennemført en udvidet inddragelsesproces. Vi står derfor helt uforstående overfor, at vi, som bor lige i helhedsplanens epicenter, ikke på noget tidspunkt er blevet inddraget. Det må være en klar fejl. Og derfor har vi indgivet en klage over procedurefejl til Aarhus Byråd og Teknisk forvaltning.

Vores vejlaug er i øvrigt ikke repræsenteret i hverken Christiansbjerg eller Trøjborg Fællesråd og har heller ikke der igennem været inddraget. Og vi kan ikke ud fra det foreliggende støtte op om Fællesrådenes alternative forslag. Vi vil gerne gøre indsigelse imod, at kommunen ikke har taget ansvar for inddragelse af beboere øst for Randersvej (bortset fra Trøjborg), jf. også mange af høringssvarene, og vi mener, at der snarest bør etableres et Fællesråd for området her.

Det er klart, at en så tilsyneladende gennemgribende og yderst kompleks helhedsplan som Helhedsplan for Randersvej, der i den grad ser ud til at påvirke vores område, rejser en masse spørgsmål hos os. Mange af de kvaliteter og værdier, helhedsplanen så vidt, vi forstår, vil fremme, findes i særdeles høj grad i vores kvarter i forvejen. Det betyder ikke nødvendigvis, at man ikke kan udvikle dele af området for helhedsplanen yderligere.

Vi er med på, at en helhedsplan ikke er en lokalplan, og derfor ikke skal være lige så detaljeret og konkret som en sådan. Men vi forventer, at en helhedsplan sætter nogle rammer, man kan forholde sig til og regne med. På det foreliggende meget uklare, efter vores vurdering mangelfulde, komplekse og modsætningsfyldte og på nogle steder ukorrekte grundlag, kan vi naturligvis ikke støtte helhedsplanen. Med fraværet af reel inddragelse har vi ikke haft en chance for at være i dialog med kommunen, stille spørgsmål og få svar om fx forhold vedr. skygge, indkigsgener, støj- og trafikbelastning, muligt omfang af nedrivninger, fortætning, afstande og skala, vores vejs status som privat fællesvej, eventuelle bevaringshensyn og meget mere, som ville kunne give os et bedre grundlag at forholde os til planen på.

I Vejlauget Birkegade Ny Tjørnegade er vi ikke imod udvikling, biodiversitet, bæredygtighed, fornuftig klimatilpasset regnvandshåndtering og alt, hvad et godt byliv indebærer af muligheder for fritidsaktiviteter, handel, kulturliv, samlingssteder mv. Tværtimod. Men vi finder det aldeles urimeligt og uansvarligt, at vi som vejlaug / forening med den beliggenhed, vi har, ikke er blevet orienteret og inviteret til en konstruktiv dialog om, hvordan man både kan videreudvikle det område, vi bor i og bevare værdien og alle de kvaliteter, kvarteret allerede byder på.

I håb om en god og konstruktiv dialog fremadrettet.

Kristian Korshøj Jørgensen
Formand for Vejlauget Birkegade Ny Tjørnegade
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Kristian Korshøj Jørgensen

Indsendt

29/05/2022 21:05

Sagsnummer

HS3566546

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00