Gå til hovedindhold

Høringssvar

Imod Helhedsplanen for Randersvej

Som villaejer, i et af de områder, der er berørt af Helhedsplanen for Randersvej, ønsker jeg at gøre indsigelse imod de foreliggende planer, om bl.a. fortætning og nedlæggelse af mange villaer.
Boligområderne Christiansbjerg og Riisvangen er nogle af de sidste tilbageværende villaområder nær Aarhus midtby. Begge områder er unikke og historiske, med villa og rækkehuse opført helt tilbage i 40’erne og 50’erne. I helhedsplanen tages der ikke hensyn til, at historiske gamle arbejderklasserne boliger nedrives, for til gengæld at blive erstattet af nye boligblokke. Det er skræmmende, som borger i Aarhus Kommune at se, at Kommune ikke viser mere respekt overfor dens historie.
I og med at planen ligger op til fortætning, ved at opfører etageboliger, mindskes muligheden for at børnefamilier kan bo i bynære villaer. Aarhus kommune, har i de seneste par år oplevet stor fraflytning af børnefamilier på grund af det lille udbud af bynære villaer, som har medført tårnhøje boligpriser. Dagtilbuddet Skovvangen, som omfatter Riisvangen og de nordlige dele af Trøjborg, oplever i øjeblikket at måtte lukke dagtilbud, da børnefamilierne fraflytter lejlighederne i området, til fordel for villa i forstaderne. Helhedsplanen for Randersvej, mener jeg, vil bidrage yderligere til denne negative udvikling.
Helhedsplanen tilgodeser heller ikke ambitionen om et grønnere Aarhus. Der lægges i planen op til små områder med ensidig vegetation med træer og græs. I villakvartererne findes i dag en bred vegetation med kompostbunker, krat og træer. Dette fordrer en større biodiversitet via et rigt insektliv, og mulighed for fugle kan byggereder og finde føde til deres unger. Alt dette vil forsvinde med den nye helhedsplan. Desuden bidrager den store arealmæssig vegetation i villakvartererne til at rense luften og bidrager dermed til et sundere bymiljø med mindre luftforurening. Noget som heller ikke tilgodeses med den nye helhedsplan.
I helhedsplanen er der heller ikke taget højde for planens klimaaftryk. Planen indeholder blandt andet forslag om at nedrive fuldt funktionsdygtige og meget vedligeholdte villaer for at bygge etageboliger, og dette harmonerer slet ikke i et samfund, hvor vi i år brugte vores andel af klodens ressourcer bare i marts måned.
Ydermere vil helhedsplanen føre til stærkt øget mængde af trafik og parkeringskaos. Parkeringskaos opleves allerede i store dele af det sydlige Riisvangen i dag på grund af de parkeringsmæssigeudfordringer på Trøjborg.
Christiansbjerg og Risvang er to yderst velfungerende boligområderne, som emmer af liv og godt naboskab og som med en fortætning vil blive ødelagt. Nogle står til at skulle sælge/flytte, andre vil blive efterladt tilbage som nabo til høje boligbyggeri, der både vil skæmme og ændre områdernes særlige karakter.
Slutligt forarger det mig, at Helhedsplanen er udarbejdet hen over hovedet på borgerne i området Riisvangen. Det er først for nyligt, at vi er blevet gjort bekendt med helhedsplanen, hvilket undrer mig, at man fra kommunens side ikke har ønsket at informere og inddrage os, nu da helhedsplanen ligger op til så radikale ændringer af vores område samt levevilkår.

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Kristine Møller Heinrichs

Indsendt

29/05/2022 21:18

Sagsnummer

HS8774507

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00