Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplan for Randersvej – Nej tak

Helhedsplan for Randersvej – Nej tak
Som det første, vil jeg understrege, at jeg IKKE støtter op om Aarhus Kommunes helhedsplan for Randersvej.
Som husejer i området mener jeg, at den fremlagte helhedsplan har en ødelæggende effekt på de allerede eksisterende nærområder og fællesskaber i området.
En fortætning af området med større boligblokke/ potentieller ghettoer vil have mange negative effekter.
Det vil blandt andet gøre det endnu mere besværligt for en familie at finde en bynær bolig med egen have og dermed også medvirke til at børnefamilier flytter ud af byen, evt. til en anden kommune.
Hvis børnefamilierne flytter ud fra byerne, vil de bynære skoler og børnehaver ligeledes få større problemer med manglende elever/børn, som der allerede er tendens til på nuværende tidspunkt.
Ud over, at antallet af bynære huse med egne have formindskes vil de tilbageværende boliger stige voldsomt i pris, dermed det bliver yderligere usandsynligt, at en almindelig børnefamilie kan få råd til en sådan bolig, priserne er allerede steget meget i de forgangne år.
Den nuværende sammensætning af områdets beboere er allerede mangfoldig. Der er stor diversitet i området med både almennyttige boliger, villaer, rækkehuse oh ejerlejligheder. Hvis helhedsplanen vedtages vil denne balance rykkes og forstyrre en allerede harmonisk sammensætning med gode relationer og fællesskaber på tværs af beboerne.
Det er klart min opfattelse at beboere i tætbebyggede område med store boligblokke ikke oplever det samme fællesskab, som man oplever det i et villakvarter, og jeg kan derfor ikke se, hvordan Aarhus Kommunes helhedsplan for området kan ”samle” Christiansbjerg, når det vil have den modsatte effekt. Det eneste der bliver samlet er en flok investorer, der kommer til at lukrere på den nye bebyggelse.
Hvis området fortættes vil det medføre en stærkt øget trafikmængde, ikke kun i byggeprocessen men også efter endt byggeri, hvilket kan medføre stort trafikkaos og manglende parkeringsmuligheder, som allerede er tilfældet på nuværende tidspunkt.
Slutteligt en kommentar til helhedsplanen for bygvangen, en almindelig boligvej i villakvarteret Risvangen. Jeg kan ikke se, hvorfor helhedsplanen giver mulighed for etagebyggeri i 3-4 etager på Bygvangen 20-26 og Havrebakken 3-5. Disse områder er omkranset af boliger i én etage, eventuelt med udnyttet tagetage. Som jeg ser det, strider det imod kommunens egen idé om, at den nye bebyggelse maksimalt må variere med én etage mod eksisterende byggeri. Endvidere giver det ikke mening at bygge i 3-4 etager i dette område, hvis kommunen vil efterleve egne principper i helhedsplanen om at højere byggeri skal ligge ud til større veje. Derfor må udviklingsmulighederne på Bygvangen 20-26 og Havrebakken 3-5 udgå helt af helhedsplanen ligesom helhedsplanens nuværende omfang skal kasseres.
Jeg ønsker at bevare villakvarterene i Aarhus – jer er glad for at bo her…..
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Dennis Andersen

Indsendt

29/05/2022 21:54

Sagsnummer

HS3450054

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00