Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplan for Randersvej – Nej tak

Helhedsplan for Randersvej – Nej tak
Som det første, vil jeg understrege, at jeg IKKE støtter op om Aarhus Kommunes helhedsplan for Randersvej.
Som husejer og mor til 2 mindre børn i området mener jeg, at den fremlagte helhedsplan har en ødelæggende effekt på de allerede eksisterende nærområder og fællesskaber i området.
En fortætning af området med større boligblokke/ potentieller ghettoer vil have mange negative effekter.
Det er efterhånden alment kendt, at børnefamilierne flygter ud af kommunen, hvilket giver de bynære skoler og børnehaver større problemer med manglende elever/børn. Her oplever vi, hvordan en gammel og velfungerende institution som børnehaven Skovparken må lukkes grundet det faldende børnetal i området. En af grundene til den store fraflytning er, at det er svært for en familie at finde en bynær bolig med egen have, hvilket gør at børnefamilier flytter ud af byen, evt. til en anden kommune
Ud over, at antallet af bynære huse med egne have formindskes grundet helhedsplanen, vil de tilbageværende boliger stige voldsomt i pris, dermed bliver yderligere usandsynligt, at en almindelig børnefamilie kan få råd til en sådan bolig, priserne er allerede steget meget i de forgangne år.
Helhedsplanen vil ligeledes være ødelæggende for områdets diversitet. Området består i dag både af almennyttige boliger, villaer, rækkehuse oh ejerlejligheder. Hvis helhedsplanen vedtages vil denne diversitet uden tvivl mindskes og området vil danne grobund for en ensartet og ghettolignende sammensætning af beboere.
Det er klart min opfattelse at beboere i tætbebyggede område med store boligblokke ikke oplever det samme fællesskab på tværs af generationer, indkomst og herkomst, som man oplever det i et villakvarter, som vores. Jeg kan derfor ikke se, hvordan Aarhus Kommunes helhedsplan for området kan ”samle” Christiansbjerg, når det vil have den modsatte effekt. Det eneste der bliver samlet er en flok investorer, der kommer til at lukrere på den nye bebyggelse.
Hvis området fortættes vil det medføre en stærkt øget trafikmængde, ikke kun i byggeprocessen men også efter endt byggeri, hvilket kan medføre stort trafikkaos og manglende parkeringsmuligheder, som allerede er tilfældet på nuværende tidspunkt.
Der er mange flere argumenter for, hvorfor denne plan er uholdbar, men jeg vil slutteligt give en kommentar direkte tilknyttet Helhedsplanen for Bygvangen, en almindelig boligvej i villakvarteret Risvangen. Jeg kan ikke se, hvorfor helhedsplanen giver mulighed for etagebyggeri i 3-4 etager på Bygvangen 20-26 og Havrebakken 3-5. Disse områder er omkranset af boliger i én etage, eventuelt med udnyttet tagetage. Som jeg ser det, strider det imod kommunens egen idé om, at den nye bebyggelse maksimalt må variere med én etage mod eksisterende byggeri. Endvidere giver det ikke mening at bygge i 3-4 etager i dette område, hvis kommunen vil efterleve egne principper i helhedsplanen om at højere byggeri skal ligge ud til større veje. Derfor må udviklingsmulighederne på Bygvangen 20-26 og Havrebakken 3-5 helt udgå af helhedsplanen ligesom helhedsplanens nuværende omfang skal kasseres.

Jeg ønsker at BEVARE VILLAKVARTERERNE I AARHUS – Det er et dejligt område
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Maria Olesen

Indsendt

29/05/2022 22:24

Sagsnummer

HS3451215

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00