Gå til hovedindhold

Høringssvar

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej

Som beboer på Birkegade går min familie og jeg en usikker fremtid i møde hvis helhedsplanen vedtages som fremlagt. Vel at mærke uden vi har hørt det mindste om det før høringsprocessen var i gang. I de kommende år vil vi ikke kunne vide os sikre på om, og i så fald hvornår, der vil blive bygget en op til seks-etagers bygning kun 70 meter fra vores hus. Dette er yderligere forstærket af det faktum at selve området vi bor i ikke endegyldigt er klassificeret til hverken omdannelse eller bevarelse. Vi ved med andre ord ikke ved planens vedtagelse om den vil medføre at vores eget og naboernes huse kan rives ned og erstattes af etageejendomme den dag nogen vælger at sælge. Helhedsplane vil derfor betyde en konstant frygt for hvordan kvarteret vil udvikle sig og således gøre det svært at investere i sin fremtid her. Det vil i sig selv tilskynde nogen til bare at give op og sælge og vil uvægerligt bidrage til en utryg stemning for alle i et ellers velfungerende villakvarter. Uanset om det sker eksplicit eller implicit, frygter jeg at planen vil resultere en langsom død for vores villakvarter.

Jeg mener i øvrigt ikke at argumentet om at helhedsplanen vil skabe større diversitet i området holder. Vi har netop et område som i høj grad består af både etageejendomme, villaer og rækkehuse. Området omkring Randersvej er et sted hvor der bor både studerende, familier og pensionister. Opførelsen af flere store etageejendomme vil ikke bidrage til yderligere diversitet blot flere mennesker.

Overordnet virker det tydeligt at kommunens argumenter for helhedsplanen mere har til formål at distrahere fra det bagvedliggende motiv nemlig at "mange ønsker at investere i Christiansbjerg". Det er ikke en helhedsplan som er lavet for dem som bor her, men for dem som gerne vil investere i nye ejendomme og tjene på dette.

Det virker rimeligt at der skal ske byfornyelse og der skal gives plads til investeringer i området men jeg mener ikke der i den fremlagte helhedsplan tages tilstrækkeligt hensyn til nuværende beboere. I den henseende tilslutter jeg mig forslaget fra Christiansbjergs fællesråd som lægger op til at der maximum bygges i 3-4 etagers højde langs Randersvej. Dertil tilskynder jeg til at der snarest muligt endeligt tages stilling til de områder hvis status ikke er afklaret for derved at give beboere i disse områder klarhed om hvad de kan forvente i fremtiden.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Tinus Mørch Abell

Indsendt

29/05/2022 22:34

Sagsnummer

HS0339987

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00