Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplan for Randersvej

Generelle kommentarer til planen
- Borgerinddragelsen har været for dårlig, og som børnefamilie kan vi ikke afspejle os i planen. Til trods for at kommunen allerede har en udmærket model for borgerinddragelse ("Århusmodel for borgerinddragelse" vedtaget af byrådet 28. april 2004), bruges den tilsyneladende ikke.
Hvordan kan jeg være sikker på at eksempelvis børnefamilierne har været repræsenteret i forbindelse med udviklingen af planen, når jeg fx ikke kan læse referater eller konklusioner fra borgermøder eller fokusgruppeinterviews?

- I Aarhus kommune vil man gerne se frem imod mere grønt. Indenfor Ringvejen vil helhedsplanen for Randersvej medføre det modsatte. I de, op imod 100 år, gamle villahaver findes blandt andet et væld af gamle træer som er enormt vigtige i forhold til biodiversiteten og som er stort set uerstattelige. I planen er der ingen planlagt kompensation for de opvoksede haver, og i praksis vil det være stort set umuligt at bevare eksempelvis træer i forbindelse med etablering af etagebyggeri.

- En helhedsplan der bygges op om at gøre Randersvej mere attraktiv med cafeliv, restauranter etc. bør bero på en business case fremfor en difus antagelse om et sådant scenarie. Ellers risikerer man i værste tilfælde at ende op med tomme erhvervslokaler, der gør vejen mindre attraktiv fremfor mere.

- Planen mangler et afsnit omkring den forventede CO2-påvirkning samt undersøgelser og overvejelser omkring vindpåvirkning og skyggefald i forhold til de eksisterende boliger.

- Det bør ikke godkendes, at der kan opføres højhuse i krydset mellem Ringvejen og Randersvej, da det i praksis aldrig vil være muligt at beskytte de bagvedliggende villakvarterer imod de væsentlige gener at sådant byggeri vil medføre.

Som beboere på den øverste del af Nordvestpassagen frygter vi, at vi stort set vil blive omringet af etagebyggeri. Det vil blandt andet medføre, at vores grund vil ligge i skygge store dele af året.

Vi tilslutter os oplægget fra fællesrådene.

Mvh
Enrique og Jannie
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Enrique Ruz og Jannie Tornvig

Indsendt

29/05/2022 22:35

Sagsnummer

HS3250177

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00