Gå til hovedindhold

Høringssvar

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej - det er et NEJ, fordi planen vil føre til et fald i kvarterets diversitet idet villakvarteret mindskes. området har allerede en høj grad af diversitet med en god blanding af almennyttige boliger, villaer, rækkehuse og ejerlejligheder.

Planen mindsker muligheden for at børnefamilier kan bo i bynære villaer. Aarhus kommune oplever i forvejen, at børnefamilier flytter ud af kommunen på grund af det lille udbud af bynære villaer og dertil følgende meget høje boligpriser. Helhedsplanen for Randersvej vil bidrage yderligere til denne negative udvikling.

Planen tilgodeser ikke ambitionen om et grønnere Aarhus. Der lægges i planen op til små områder med vegetation med træer og græs. I villakvartererne findes i dag en bred vegetation, med kompostbunke, krat og træer. Dette fordrer en større biodiversitet via et rigt insektliv og mulighed for at fugle kan bygge reder og finde føde til deres unger.
Alt dette vil forsvinde med den nye helhedsplan. Desuden bidrager den store arealmæssige vegetation i villakvarterne til at rense luften og bidrager dermed til et sundere bymiljø med mindre luftforurening. hvilket heller ikke tilgodeses i den nye helhedsplan.

Der er ikke taget højde for planens klimaaftryk. Planen indeholder bl.a. forslag om at nedrive fuldt funktionsdygtige og charmerende villaer for i stedet, at bygge etageboliger hvilket slet ikke harmonerer med et samfund, hvor vi skal spare på klodens ressourcer.

På grund af områdets terræn, som skråner ned imod vandet vil det betyde, at eftermiddags og aften solen forsvinder fra hele villakvarteret i Riisvangen hvis man bygger 6-8 etagers byggeri langs Randersvej, sådan som det lægges op til i helhedsplanen. til vil være til stor gene for rigtig mange borgere.

Planen vil desuden føre til øget mængde trafik og parkeringskaos, som det allerede opleves i store dele af Riisvangen på grund af de udfordringer der er med parkering på Trøjborg og i Riisvang området.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Birthe Thygesen

Indsendt

29/05/2022 23:16

Sagsnummer

HS4965874

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00