Gå til hovedindhold

Høringssvar

Imod helhedsplanen for Randersvej

Imod helhedsplanen for Randersvej

Jeg er ikke imod byfornyelse, men jeg er imod helhedsplanen for Randersvej. Ej heller kan jeg tilslutte mig Fællesrådenes anbefalinger, om etagebyggeri på østsiden af Randersvej. Ligeledes undrer det mig, at kommunen ikke orienterede om helhedsplanen og afholdelse af orienteringsmøde via E-boks. Så radikale ændringer i vores boligsituation og levevilkår, skal ikke overlades til om man tilfældigt læser de sociale medier!

Højhusbyggeri langs Randersvej vil være til stor gene for den bagvedliggende bebyggelse. Det vil betyde lange skyggekastninger, indkig og begrænset sollys i haverne, især for kvarteret øst for Randersvej.
Dette opleves allerede fra byggeriet på La Tour grunden og byggeriet på hjørnet af Randersvej/Stockholmsgade. Sidstnævnte byggeri giver skygge langt ind i kvarteret på den modsatte side af Randersvej! Bygges der tilsvarende på østsiden, vil vi komme til at bo i en mørk baggård.

Kvarteret karakteriseres ved at have en bred diversitet af boliger og derved også indbyggere. Det består i dag af privatejede villaer, boligforeningshuse, almen boligbyggeri, ejerlejligheder og kolonihaver. Her bor studerende, børnefamilier og pensionister. Der er stor efterspørgsel på husene der sættes til salg, og det er primært de unge børnefamilier, der er de købeinteresserede, de som ønsker at bo bynært med egen have og græs under fødderne. Dette vil helhedsplanen afskære dem fra.
En ændring af området vil få de nuværende villaejere til at flytte udenfor byen, da de ikke ønsker at bo i lejlighed, hvilket vil give en helt anden befolkningssammensætning.

Kommunens langsigtede plan med krav om separering af regn- og spildevand, har vi efterkommet, med store udgifter for de enkelte lodsejere. Det er så pludselig ændret til en kortsigtet plan, hvis husene skal nedrives! Ved den ene hånd ikke hvad den anden laver?

Helhedsplanen tilgodeser ikke planen om et grønnere Århus. De mange frodige haver med rigt dyreliv er væsentligt bedre for biodiversiteten end det højhuse kan tilbyde.

Aarhus Kommune har de såkaldte 5 Aarhus-mål, hvoraf de fleste af dem clasher behørigt med helhedsplanen for Randersvej.
Det drejer sig om målene om at sigte efter "En bæredygtig by med gode by- og lokalmiljøer", “En by med fællesskab og medborgerskab". “En by med brug for alle” og En by hvor alle er sunde og trives”
Helhedsplanen bygger nemlig IKKE på bæredygtighed og stikker decideret en kæp i hjulet på fællesskabet og trivslen, og skubber familier ud af byen.

At rive velfungerende boligområder ned for at bygge højt og tæt er ikke bæredygtigt. Her eksisterer allerede gode by- og lokalmiljøer, som ville blive revet op med rode, hvis helhedsplanen vedtages. Og det fællesskab, som allerede findes ville blive udfordret. Simpelthen fordi ufatteligt mange familier ville være nødt til at forlade området, til trods for at bo i “En by med brug for alle” Og det giver dårlig trivsel, at vi nu skal leve i uvished om vores fremtidige boligsituation og levevilkår.
Bliver vi tvunget ud af vores kvarter, eller bliver vi stavnsbundet til at bo i skyggesiden med et 6 etagers højhus i baghaven!

Nu må byggevanviddet og ødelæggelse af vores by stoppe!
Tiden for Århus må være kommet til, at politikerne tænker sig om, lytter til borgerne og ikke investorerne, og bevarer vores dejlige kvarter med de værdier og kvaliteter der allerede bydes på.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lone Fauerskov

Indsendt

29/05/2022 23:32

Sagsnummer

HS9155021

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00