Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplenen bør revideres

Helhedsplanens omdannelse af området omkring Randersvej er meget omfattende, og vil hvis den tages til fuld udfoldelse føre til en radikal ændring af områdets sammenhæng.

Jeg kan derfor ikke lade være med at påpege den meget mangelfulde borgerinddragelse. Der er efter kommunens påstand foretaget borgerinddragelse af borgere i området omkring Randersvej.
Ved kommunens orienteringsmøde 5 maj 2022, erkendte chefen for Borgerinddragelse, at borgerinddragelsen ikke havde været god nok. Dertil kunne der ikke svares på hvilke boliginvestorer der var til stede.

Jeg føler derfor at vi som borgere ikke er blevet behørigt involveret i den proces som er foregået. Processen omkring borgerdragelse bør derfor genoptages og en endelig helhedsplan efterfølgende opdateres.

Et grønnere Aarhus (Helhedsplan s 85)
Det er en fornuftig beslutning at tilføre 10.000 mere træer, både for byens skønhed, men også for de positive effekter for temperatur, vand og biodiversitet. Men når man så samtidig foreslår at områder der allerede er overvejende grønne, f.eks villakvarteret Risvang imellem Ringvejen, Randersvej, Risvang Allé og Nordvestpassagen kan blive udlagt til fortætning, så går man ind og fjerner eksisterende grønne områder.
Jeg stiller mig stærkt tvivlende om kommende lokalplaner vil magte at genetablere tilsvarende grønne områder.
Ønskes der en yderligere forgrønning vil der givetvis være lydhørhed for initiativer sammen med villaejerne.

Risvangs sammensætning
Villakvarteret Risvang imellem Ringvejen, Randersvej, Risvang Allé og Nordvestpassagen er i helhedsplanen indtegnet som et projektområde.
Jeg har forståelse for at der skal ske noget langs Randersvej, hvor områdets trafikbelastning ikke længere gør det så attraktivt med villabebyggelse. Men fra Bakkevænget og ned er trafikpåvirkningen begrænset.

Området kan i sin nuværene form opsummeres som:
Villaerne i området renoveres, og der er generelt er en høj boligkvalitet.
Der er 23 almennyttige boliger i området
Der er et højt antal børnefamilier, som er med til at give området en lav gennemsnitsalder.

Med helhedsplanen risikerer et allerede velfungerende nabolag at blive gradvist pillet fra hinanden af nye byggeprojekter, selv om det i sin nuværende form er meget velfungerende.

Fraflytningen af børnefamilier:
Ifølge Aarhus kommunes egne statistikker sker der for øjeblikket en fraflytning af børnefamilier fra Aarhus. Årsagen er sandsynligvis en kombination af boligpriser og ændrede prioriteringer, hvor familier efter coronanedluktningen har fundet andre prioriteter i forhold til boligforhold.
Derfor bør kommunen i den sammenhæng overveje om det eksisterende oplæg til helhedsplanen præsenterer en attraktiv byudvikling som formår at tiltrække eller bibeholde eksisterende børnefamilier. Nybyggeri vil overvejende sandsynligt ikke være billigere end de nuværende boliger, og fortætningen kan ligeledes være uattraktiv.

Opsummerende:
Helhedsplanen bør tage en runde mere, inddrage borgerne, respektere velfungerende eksisterende boligkvarterer og lige tjekke om de sidste par år i isolation har ændret holdningen til hvordan vi bor.

Jeg opfatter derfor den nuværende helhedsplan form for omfattende, og den bør tages op til revision.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Pelle Sølvkjær Christensen

Indsendt

29/05/2022 23:47

Sagsnummer

HS4502797

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00