Gå til hovedindhold

Høringssvar

Stærkt problematisk helhedsplan

Høringssvar på Helhedsplanen for Randersvej/Christiansbjerg.
Det er med stor bekymring, at vi har læst oplægget til en helhedsplan for Randersvej, og det meget velbesøgte borgermøde den 5. maj gjorde os på ingen måde mere rolige.
Ja, helhedsplanen er for så vidt bare kommunens visioner for udvikling af området, og ikke det samme som, at der lige om lidt bliver bygget tæt og højt på hele Christiansbjerg/Risvangen, men det er for os at se første skridt og de indledende øvelser til en voldsom forandring af et meget attraktivt og unikt område.
Helt grundlæggende forstår vi ikke, at det er et succeskriterie i sig selv at byfortætte, men det er, og har længe været, et helt tydeligt politisk mål i Aarhus. Argumentet er tilsyneladende, at Aarhus skal kunne tiltrække nye borgere, vi skal være flere, men hvem er det der skal bo i alt det nye? Prognoserne begynder at vise, at børnefamilierne flytter ud af byen. De (vi) vil ikke bo i højt og tæt byggeri uden plads til hverken mennesker eller de ting en familie har, med få centimeter mellem altanerne, ingen plads til boldspil og leg, minimale pletter med græs og potentielt meget trafik lige udenfor døren.
Vi forstår heller ikke argumentet om, at helhedsplanen skal tilføre Christiansbjerg mere diversitet. Der findes næppe mange boligområder med så mange forskellige boliger blandet mellem hinanden. Christiansbjerg er et gammelt kolonihaveområde, og rummer små og store, gamle og nye villaer i alle mulige former, der er boligforeningsboliger, både små rækkehuse og etagebyggeri, og vi har allerede fået høje og tætte etageejendomme, der fx har lejligheder målrettet helt unge.
Vi er stærkt betænkelige ved den måde helhedsplanen, og ikke mindst kommunens planchef på borgermødet, omtaler de såkaldte udviklere, som man slet ikke kan vente med at komme i gang med at samarbejde med. Udviklere er for os at se et misvisende ord. Det ville være bedre med bygherrer eller ejendomsfirmaer, der (helt legitimt, bevares) er sat i verden for at tjene penge, og investere i noget der kan give afkast, og man skal ikke være ekspert i hverken byplanlægning, ingeniørkunst eller økonomi for at regne ud, at mange boliger på meget lidt plads er det der giver det største afkast. Private udviklere har som udgangspunkt ingen interesse i trivsel og diversitet i bynære boligområder.
Endelig er vi bekymrede for, hvad helhedsplanens visioner vil gøre for trafiksikkerheden på Christiansbjerg. Allerede nu er de mange små veje pressede af mange biler, både kørende og parkerede. Vi har to børn, der går på Katrinebjergskolen, som vi hver morgen sender afsted på cykel, men det er altid med en lille smule svedige håndflader, for der er allerede nu voldsom trafik i området, og meget dårlige oversigtsforhold for små og bløde trafikanter. Det siger sig selv, at en voldsom befolkningstilvækst vil betyde endnu flere biler. Et godt eksempel er det byggeri, der lige nu skyder op lige overfor skolen (hjørnet af Kløvermarksvej og Katrinebjergvej), hvor der bliver etableret p-kælder til 70 biler, hvilket slet ikke vil række til den mængde mennesker der skal bo i byggeriet. Det vil uundgåeligt føre til masser af parkerede biler på skolevejen.
Aarhus kommune har en politik om, at flere børn skal cykle eller gå til skole, men når vejforholdene og trafiksikkerheden ikke følger med, er det svært at overbevise forældre om, at det er en god ide. Og hvis man er utryg ved at sende sit barn afsted på cykel, ja så kører man barnet i bil, og så er der endnu flere biler på skolevejen. En klassisk negativ spiral.
Alt i alt mener vi, at man med helhedsplanens visioner gambler med mange af de parametre, der gør Aarhus til en helt særlig storby. Så i håb om tid til flere og mere grundige overvejelser.
Henrik og Gry Bruun Mathiesen, Stockholmsgade 22, 8200 Aarhus N.

Gry Bruun Mathiesen tilføjede et høringssvar den 30. maj 2022. Det tilføjede høringssvar er kopieret ind nedenfor:

Katrinebjergskolen og helhedsplanen
Skolebestyrelsen på Katrinebjergskolen, vil gerne på det kraftigste opfordre til, at man i helhedsplanen for Randersvej/Christiansbjerg overvejer hvilke konsekvenser planen kan få for vores skole på to områder: Pladsen på skolen og trafikforholdene omkring den.

Allerede nu er vi presset af et stigende elevtal på skolen. Vi sender i disse år (i runde tal) 50 børn ud af 9. kl. hvert år, og byder velkommen til 80 nye i 0. kl. Det siger sig selv, at det kræver mere plads, og vi står da også lige nu (efter nogle års tilløb) overfor en udbygning, der skal afhjælpe vores akutte pladsmangel. Vi kan frygte, at den udbygning kun kommer til at matche det pladsbehov vi har allerede nu, og ikke de scenarier for befolkningstilvækst, som helhedsplanen bereder vejen for.

Trafikforholdene på Christiansbjerg, og ikke mindst omkring vores skole, er hårdt pressede af både kørende og parkerede biler. Vi vil som udgangspunkt gerne opfordre til at eleverne på vores skole cykler eller går i skole, men det kan være svært at forsvare, når trafik og oversigtsforhold er så kaotiske som de er pt, særligt om morgenen.
Vi forventer, at man nøje tænker skolevej og trafiksikkerhed for små og bløde trafikanter ind i helhedsplanen.

På vegne af skolebestyrelsen
Formand Gry Bruun Mathiesen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Gry Bruun Mathiesen

Indsendt

30/05/2022 10:02

Sagsnummer

HS5867694

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00