Gå til hovedindhold

Høringssvar

Nej tak til helhedsplanen "Randersvej skal samle Christiansbjerg".

Nej tak til helhedsplanen "Randersvej skal samle Christiansbjerg".

Som opvokset på Christiansbjerg og hjemvendt efter en årrække er jeg rystet over de planer Århus Kommune her præsenterer.

Randersvej vil aldrig komme til at samle Christiansbjerg, Risvangen og Trøjborg. Og begrundelsen med at lave mere byliv omkring letbanestoppene er helt urealistisk. specielt set i lyset af at man har givet tilladelse til at bygge helt tæt på kørebanen i forbindelse med byggeriet Nordbjerg.

Borgerinddragelsen har været meget sparsom og det er uforståeligt at man har valgt ikke at orientere de berørte borgere via e-boks - men overladt det til frivillige at dele flyers ud i postkasser og stå for det praktiske i forbindelse med orienteringsmødet.

Christiansbjerg består i dag af en blanding af almennyttige boliger, private udlejningsejendomme, villaer og rækkehuse. Her er plads til alle fra pensionisten til direktøren. Såfremt man giver tilladelse til fortættet byggeri i den størrelsesorden, der er skitseret, kan man se frem til et kvarter, der er befolket af helt unge og ældre. Hvor skal børnefamilierne være? Der er gennem de senere år sket et generationsskifte fra sølvbryllupskvarter til børnefamilier i mange af villaerne.

Store trafikale problemer, disse er allerede en realitet, da vi på den vestlige side af Randersvej har mærket for Letbanebyggeriet og siden byggeriet af Nordbjerg, der har givet en stor mængde gennemkørende trafik og parkeringskaos. Det kan være mere end svært at komme ud til Randersvej via Stockholmsgade om morgenen, samt svært at passere Malmøgade grundet byggeriet og parkerede biler. Vejene er simpelthen ikke brede nok til øget trafik og parkering på vejene, hvilket er forventeligt med manglende parkeringspladser til nybyggeriet og udsigten betaling for at leje plads i p-kældere.

Man kunne med rette frygte at vi får beboerparkering som i midtbyen, hvilket vil sige at vi skal betale for at parkere på de veje, der for manges vedkommende er privat fællesvej. Vi betaler for vedligeholdelsen og kommunen lejer den ud. Og skal vi have gæster - skal vi vælge om det er til kaffe eller aftensmad - for p-reglerne begrænser tiden vi kan have gæster.

I den forbindelse kan det også undre, at der på en meget stor del af vejene syd for Stockholmsgade er etableret ensartede trafikreguleringer, bump mm. Dette er ikke sket i kvarteret nord for Stockholmsgade. Men årsagen er måske netop at man regner med, at der skal ske en større forandring af denne del af kvarteret.

Miljømæssigt er det også helt forkert at erstatte gode huse, for manges vedkommende renoverede og vedligeholdte huse, med betonklodser. Derudover vil det totalt ødelægge biodiversiteten i området. Her findes et utal af forskellige træer, buske og planter. Vi har besøg af et stort antal arter af fugle og insekter i haven hver dag. Og ræven og haren kigger også ofte forbi. Dette vil ikke ske hvis man erstatter dette med træer og græs. Selv ikke hvis man holder løftet om at plante 2 træer for hvert træ der fjernes. Det vil betyde ca. 40 nye træer, bare for vores have. Har man afsat plads til dette?

Mangler vi virkelig alle disse nye boliger? Pt. kan man se annoncer for ledige lejligheder flere steder i byen, Risskov, Lystrup, Åbyhøj, Brabrand og nogle steder endda uden betaling af indskud.
Der til kommer et stort antal boliger på "LaTour" grunden.

Så kære byrødder - vend den lige en gang til og overvej om det vil blive et sted, hvor I selv gerne vil bo. Lad os beholde mangfoldigheden i så vel boliger som natur. Lad Christiansbjerg bestå og lad det medvirke til at gøre Århus et grønnere og bedre sted at leve.Nej tak til helhedsplanen "Randersvej skal samle Christiansbjerg".

Som opvokset på Christiansbjerg og hjemvendt efter en årrække er jeg rystet over de planer Århus Kommune her præsenterer.

Randersvej vil aldrig komme til at samle Christiansbjerg, Risvangen og Trøjborg. Og begrundelsen med at lave mere byliv omkring letbanestoppene er helt urealistisk. specielt set i lyset af at man har givet tilladelse til at bygge helt tæt på kørebanen i forbindelse med byggeriet Nordbjerg.

Borgerinddragelsen har været meget sparsom og det er uforståeligt at man har valgt ikke at orientere de berørte borgere via e-boks - men overladt det til frivillige at dele flyers ud i postkasser og stå for det praktiske i forbindelse med orienteringsmødet.

Christiansbjerg består i dag af en blanding af almennyttige boliger, private udlejningsejendomme, villaer og rækkehuse. Her er plads til alle fra pensionisten til direktøren. Såfremt man giver tilladelse til fortættet byggeri i den størrelsesorden, der er skitseret, kan man se frem til et kvarter, der er befolket af helt unge og ældre. Hvor skal børnefamilierne være? Der er gennem de senere år sket et generationsskifte fra sølvbryllupskvarter til børnefamilier i mange af villaerne.

Store trafikale problemer, disse er allerede en realitet, da vi på den vestlige side af Randersvej har mærket for Letbanebyggeriet og siden byggeriet af Nordbjerg, der har givet en stor mængde gennemkørende trafik og parkeringskaos. Det kan være mere end svært at komme ud til Randersvej via Stockholmsgade om morgenen, samt svært at passere Malmøgade grundet byggeriet og parkerede biler. Vejene er simpelthen ikke brede nok til øget trafik og parkering på vejene, hvilket er forventeligt med manglende parkeringspladser til nybyggeriet og udsigten betaling for at leje plads i p-kældere.

Man kunne med rette frygte at vi får beboerparkering som i midtbyen, hvilket vil sige at vi skal betale for at parkere på de veje, der for manges vedkommende er privat fællesvej. Vi betaler for vedligeholdelsen og kommunen lejer den ud. Og skal vi have gæster - skal vi vælge om det er til kaffe eller aftensmad - for p-reglerne begrænser tiden vi kan have gæster.

I den forbindelse kan det også undre, at der på en meget stor del af vejene syd for Stockholmsgade er etableret ensartede trafikreguleringer, bump mm. Dette er ikke sket i kvarteret nord for Stockholmsgade. Men årsagen er måske netop at man regner med, at der skal ske en større forandring af denne del af kvarteret.

Miljømæssigt er det også helt forkert at erstatte gode huse, for manges vedkommende renoverede og vedligeholdte huse, med betonklodser. Derudover vil det totalt ødelægge biodiversiteten i området. Her findes et utal af forskellige træer, buske og planter. Vi har besøg af et stort antal arter af fugle og insekter i haven hver dag. Og ræven og haren kigger også ofte forbi. Dette vil ikke ske hvis man erstatter dette med træer og græs. Selv ikke hvis man holder løftet om at plante 2 træer for hvert træ der fjernes. Det vil betyde ca. 40 nye træer, bare for vores have. Har man afsat plads til dette?

Mangler vi virkelig alle disse nye boliger? Pt. kan man se annoncer for ledige lejligheder flere steder i byen, Risskov, Lystrup, Åbyhøj, Brabrand og nogle steder endda uden betaling af indskud.
Der til kommer et stort antal boliger på "LaTour" grunden.

Så kære byrødder - vend den lige en gang til og overvej om det vil blive et sted, hvor I selv gerne vil bo. Lad os beholde mangfoldigheden i så vel boliger som natur. Lad Christiansbjerg bestå og lad det medvirke til at gøre Århus et grønnere og bedre sted at leve.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Susanne Tanggaard

Indsendt

30/05/2022 20:06

Sagsnummer

HS3862490

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00