Gå til hovedindhold

Høringssvar

DROP HELHEDSPLANEN - BEVAR VILLAERNE

DROP HELHEDSPLANEN - BEVAR VILLAERNE

Jeg er erklæret modstander af skitserne til en omfattende, ødelæggende og overflødig helhedsplan for Randersvej.

Jeg synes, der er ræson i at renovere den del af Randersvej, der går fra Skovvangsvej og op til Nordvestpassagen. Her vil der med fordel kunne etableres nye områder i en kombination af boliger, butikker og lignende.

Samtidig er jeg skuffet over Aarhus Kommune, der ikke har informeret berørte borgere på Risvangen tilstrækkeligt og rettidigt om planerne. Trøjborg og Christiansbjerg Fællesråd har i beskedent omfang været hørt, men derudover har der ikke været nogen information.

Jeg er imod af følgende årsager:

Jeg er kritisk overfor kommunens beregninger for befolkningstilvæksten for de kommende år. 2021 var der kun en vækst på 2768 borgere. Trenden går mod de omkringliggende byer.

Området - både Christiansbjerg og Risvangen - har bidraget tilstrækkeligt mht etagebyggeri og infrastruktur gennem de seneste 10-15 år. Der er adskillige nyere byggerier især langs Vejlby Ringvej med tomme lejligheder.

Kommunen argumenterer for, at et område på op mod 600 meter på begge sider af Randersvej skal levere befolkningsgrundlag, så Letbanen kan blive rentabel. Men Letbanen er en dødssejler på længere sigt, nu hvor der ikke længere er politisk opbakning til næste fase. Vi er blevet præsenteret for en befolkningstilvækst på op mod 10.000 personer. Det er ganske uholdbart og overstiger, hvad området kan bære.

Risvangen er et homogent og velfungerende område. Det fleste huse er bygget i 40'erne og 50'erne som statslånshuse. Små, sunde og ikoniske villaer bygget i gode materialer og repræsenterer arkitektonisk en ganske speciel periode i dansk byggeri i efterkrigsårene, hvor byens arbejdere kunne blive husejere på særlige lånevilkår.

Op mod 10.000 nye indbyggere i området vil skabe kaotiske trafikale forhold. Området bøvler i forvejen med mange biler på villavejene.

Mange huse langs Nordvestpassagen, hvor de fleste har facader mod syd, vil, hvis der etableres etagebyggeri på op mod 3-4 etager dels miste udsigten til sollys i vinterhalvåret, dels få markante og ubehagelige indkigsgener.

Områdets skoler og institutioner er allerede på nuværende tidspunkt fyldt til bristepunktet. En øgelse af befolkningsgrundlaget vil kun gør det endnu værre.

Området - og selve byen for den sags skyld - har ikke brug for mere fortætning. Der er brug for plads, grønne åndehuller og mere miljø.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Frank Bisgaard Winther

Indsendt

30/05/2022 22:24

Sagsnummer

HS9058821

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00