Gå til hovedindhold

Høringssvar

Du vil ikke længere kunne leve hele dit liv på Christiansbjerg

Jeg er stærkt kritisk overfor det præsenterede oplæg til helhedsplan for Randersvej og tilslutter mig det alternative oplæg fra Christiansbjerg og Trøjborg fællesråd.

“Du kan leve hele dit liv på Christiansbjerg” er gentagne gange brugt som en sætning der på en meget positiv måde indrammer den diversitet og de kvaliteter der er i området Christiansbjerg. Jeg er ikke selv født på Christiansbjerg, men mig eget liv passer dog alligevel meget godt på denne sætning: Jeg flyttede med min nuværende hustru sammen i 2008 i en kollegielejlighed på Helsingforsgade. I 2011 købte vi sammen en lille, renoveringsmoden villa på Malmøgade. I 2020 var vi, 2 børn, senere groet ud af de små rammer på Malmøgade og skiftede derfor denne bolig ud med en større villa på Lillehammervej, hvor vi blev velsignet med endnu et familiemedlem. Her har vi planer om at lade vores børn vokse op og derefter selv lade dem vælge om de vil fortsætte resten af deres liv på Christiansbjerg eller et andet sted. Det har netop været den store variation i boligmassen og især de mange bynære villaer der har gjort dette liv muligt for os. Især vil jeg fremhæve den store andel af mindre villaer, der gjorde det muligt for os som førstegangskøbere at erhverve en bynær villa i et attraktivt og velfungerende kvarter.

Det kan så undre én kraftigt at Aarhus kommune med denne helhedsplan prøver at gøre deres bedste for at ødelægge dette. En så kraftig afvikling af de bynære villaer som foreslået vil gøre det umuligt for mange familier (min egen inklusiv) at finde en bolig der kan rumme alle de behov, drømme og muligheder man har som familie med flere børn der kun bliver større og mere pladskrævende. De bynære villaer er en meget populær boligform, som der er stor mangel på i Aarhus. Denne boligform er i høj grad med til at fastholde børnefamilierne i byen og kommunen, noget som der helt åbenlyst er et stort behov for. En vis udvikling og fortætning langs Randersvej synes naturlig som også foreslået af Fællesrådet, men en så omfattende og indgribende omdannelse som foreslået virker helt fejlplaceret. Der er i dag en stor diversitet af almene boliger, lejlighedsbyggeri, rækkehuse og store og små villaer. Dette er i høj grad med til at sikre den store diversitet i området og gøre Christiansbjerg til at meget velfungerende boligområde.

Selve det definerede område for helhedsplanen virker også meget tilfældigt valgt uden egentlig forståelse for geografien og sammenhængen i området. En naturlig afgrænsning for en helhedsplan på området Christiansbjerg/Katrinebjerg ville være afgrænset af Randersvej/Halse Ringvej/ Paludan-Müllers vej/ Vestre Ringgade. Det vil være det område/kvarter som stort set alle beboere på Christiansbjerg vil sige de tilhører.
Området Christiansbjerg/Katrinebjerg har også allerede oplevet og oplever en meget voldsom fortætning, som jeg helt konkret alle kan se fra min egen bolig: Mod nord La Tour-tårnet som et første symbol på fortætningen på Halmstadgade/Olof Palmes Alle. Mod øst det nye meget tætte byggeri på Stockholmsgade/Kalmargade. Mod sydøst ses de høje byggekraner som et forvarsel på den voldsomme fortætning lang Katrinebjergvej med bl.a. ni(!) højhuse. Mod sydvest vest det færdiggjorte Nabolaget med bl.a. 2 14 etagers højhuse. Derudover det netop startede byggeri på Rødkløvervej, som jeg dog ikke personligt at udsigt til.

Nogle positive elementer er er dog også i helhedsplanen. Der er i høj grad brug for en udbygning af fritidsfaciliteterne i området. Det er dog i meget høj grad et problem der allerede eksisterer i dag og kun bliver værre med de allerede planlagte byggerier. Jeg har fx personligt i dag oplevet hvor udpint den ene fodboldbane på Katrinebjergskolen er pga. alt for intensiv brug. Derudover er én fuld-størrelse idrætshal til et kvarter med over 10.000 indbyggere simpelthen uværdigt. Derudover er der større fokus og udvikling af det grønne område bag Christianskirken. Jeg kan ved selvsyn se hvor populær og velbesøgt især legepladsen er. Dette kalder på en større renovering og udbygning af denne.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mads Krabbe

Indsendt

30/05/2022 22:29

Sagsnummer

HS5296578

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00