Gå til hovedindhold

Høringssvar

Nej tak til helhedsplanen "Randersvej skal samle Christiansbjerg".

Nej tak til helhedsplanen "Randersvej skal samle Christiansbjerg".

Jeg er født og opvokset på Christiansbjerg og det var en glædens dag, da vi selv købte hus på Christiansbjerg og kunne vende tilbage til kvarteret.

Randersvej vil aldrig komme til at samle Christiansbjerg, Risvangen og Trøjborg. Og begrundelsen med at lave mere byliv omkring letbanestoppene er helt urealistisk.

Borgerinddragelsen har været meget sparsom og det er uforståeligt at man har valgt ikke at orientere de berørte borgere via e-boks - men overladt det til frivillige at dele flyers ud i postkasser og stå for det praktiske i forbindelse med orienteringsmødet.

Christiansbjerg består i dag af en blanding af almennyttige boliger, private udlejningsejendomme, villaer og rækkehuse. Området er i dag kendt for en god sammensætning af både unge børnefamilier og familier som har boet i området igennem mange år. Der opleves i dag allerede en god sammensætning i området af Gives der tilladelse til fortættet byggeri i den størrelsesorden, der er skitseret, kan man se frem til et kvarter, der er befolket af hel unge og ældre. Hvor skal børnefamilierne være?

Store trafikale problemer, er allerede en realitet, da vi på den vestlige side af Randersvej har mærket for Letbanebyggeriet og siden byggeriet af Nordbjerg, der har givet en stor mængde gennemkørende trafik og parkeringskaos. Det kan være mere end svært at komme ud til Randersvej via Stockholmsgade om morgenen, da det svært at passere Malmøgade grundet byggeriet og parkerede biler. Vejene er simpelthen ikke brede nok til øget trafik og parkering på vejene.

Miljømæssigt er det også helt forkert at erstatte gode huse, for manges vedkommende renoverede og vedligeholdte huse, med betonklodser. Derudover vil det totalt ødelægge biodiversiteten i området. Her findes et utal af forskellige træer, buske og planter. Vi har besøg af et stort antal arter af fugle og insekter i haven hver dag. Vi har sågar en flagermus boende i haven. Det vil forsvinde, hvis man erstatter dette med træer og græs. Selv ikke hvis man holder løftet om at plante 2 træer for hvert træ der fjernes.

Lad os beholde mangfoldigheden i så vel boliger som natur. Lad Christiansbjerg bestå og lad det medvirke til at gøre Århus et grønnere og bedre sted at leve.

Jeg ønsker at BEVARE VILLAKVARTERERNE I AARHUS

Det er fuldstændig uacceptabelt, at man vil lave et så vanvittigt projekt i Aarhus Nord, som vil berøre så mange villaejere i et ellers hyggeligt og attraktivt villakvarter.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lone Greenfield

Indsendt

31/05/2022 12:43

Sagsnummer

HS3935154

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00