Gå til hovedindhold

Høringssvar

Nej Tak til "helhedsplan for randersvej"

Jeg er imod helhedsplanen og tilslutter mig forslaget fra Christiansbjerg og Trøjborgs Fællesråd.

Særligt er jeg bekymret over planens punkt 3 omkring fortætning i området vest for Randersvej. Ingen har lyst til at blive nabo til et højhus!

Jeg vil gerne påpege andre associerede problemer i området.

Der mangler at blive taget højde for den massive byfortætning, der indenfor de sidste 5 år enten allerede er bygget, er under opførelse eller er planlagt i området. Særligt i området imellem katrinebjergvej / paludan møllers vej.
Der er ikke i nogen af disse bebyggelser taget højde for grønne områder, trafikale forhold eller afledning af regnvand. Der er ingen fælles plan for byggestil / "sjæl".
Inden man planlægger nyt må der være en klar og tydelig planlægning heraf for hele området. Der er behov for en helhedsplan for dette nu! Inden denne helhedsplan foreligger giver det ikke mening at man starter udviklingsplan for området imellem katrinebjergvej og Randersvej.

Der er også et problem med beboersammensætning. Størstedelen af de seneste nybyggerier er 1-2 værelses (dyre) lejeboliger. Mon ikke det giver højest mulig profit for investorer. Området mangler primært familieboliger, men dette er ikke prioriteret af byggefirmaerne. Der må stilles krav inden byggerierne godkendes, så man sikrer tilpas mange familieboliger. Der må laves en plan for hele området så der skabes overblik over hvordan beboersammensætningen bedst sikres.

Et andet problem er netop, at alt nybyg er udlejningsboliger. Det holder boligpriserne oppe, og boligkøbere får svært ved at komme ind på boligmarkedet qua udbuddet af købeboliger hele tiden formindskes. Det medfører formentligt at unge børnefamilier fraflytter kommunen fordi de ikke har råd til de få tilgængelige købeboliger. Der må sikres at en tilpas stor procentdel af nybyg bliver ejerboliger.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Hasse Clemmensen

Indsendt

31/05/2022 19:01

Sagsnummer

HS4501055

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00