Gå til hovedindhold

Høringssvar

Nej tak til helhedsplan

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej, men tilslutter mig i stedet oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd.

Planen vil medvirke til et fald i kvarterets diversitet idet villakvarteret mindskes. Området har allerede en høj grad af diversitet, med en god blanding af almennyttige boliger, villaer, rækkehuse og ejerlejligheder.

Planen mindsker desuden muligheden for at børnefamilier kan bo i bynære villaer. Aarhus Kommune kommune oplever i forvejen at ressourcestærke børnefamilier flytter ud af kommunen på grund af det lille udbud af bynære villaer og dertil følgende meget høje boligpriser. Helhedsplanen for Randersvej vil bidrage yderligere til denne negative udvikling. Hertil kommer at de arbejdspladser, der skabes i Aarhus, navnlig omkring havnen, vil få vanskeligere ved at rekruttere, fordi man ikke ønsker at bruge sin (fri)tid i trafikken, men i stedet vil søge alternative arbejdspladser i oplandskommuner.

Planen tilgodeser ikke ambitionen om et grønnere Aarhus. Der lægges i planen op til små områder med ensidig vegetation med træer og græs. I villakvartererne findes i dag en bred vegetation med kompostbunker, krat og træer. Dette fordrer en større biodiversitet via et rigt insektliv. Alt dette vil forsvinde med den nye helhedsplan. Desuden bidrager den store arealmæssig vegetation i villakvartererne til at rense luften og bidrager dermed til et sundere bymiljø med mindre luftforurening. Noget som heller ikke tilgodeses med den nye helhedsplan. Aarhus Ø er skrækeksemplet, hvordan en bydel kan indhylles i mørke, fordi der bygges højt og tæt, og der ikke samtidig tages højde for grønne arealer.

Der er ikke taget højde for planens klimaaftryk. Planen indeholder blandt andet forslag om at nedrive fuldt funktionsdygtige villaer for at bygge etageboliger, og det harmonerer slet ikke med Aarhus Kommunes ambitioner om at blive CO2-neutral.

Da terrænet skråner ned mod vandet, vil man tage eftermiddags- og aftensolen fra hele Riisvangen villakvarter, hvis man bygger i 6-8 etager langs Randersvej, som der lægges op til i helhedsplanen. Dette vil være til stor gene for en lang række borgere.

Planen vil føre til stærkt øget mængder trafik og parkeringskaos, som det allerede opleves på store dele af Christiansbjerg.

Det urealistisk at Teo, at Randersbro vil blive centrum for caféer og butikker. Dels har man ikke formået at gøre området omkring Stjernepladsen attraktivt, dels viser al erfaring at huslejen i nybyggerier er for de første mange år, medmindre der i forvejen er et veletableret marked. Det er ikke tilfældet.

Endelig vil planen medføre, at områdets landmærker vil forsvinde i mængden. Her tænkes navnlig på Christianskirken, som er enestående for områder, Bogtårnet ved Aarhus Universitet samt Vandtårnet, der i forvejen er decimeret til ingenting, fordi det er tilladt at højhusbyggeri ved siden af.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anders

Indsendt

31/05/2022 21:28

Sagsnummer

HS1764165

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00