Gå til hovedindhold

Høringssvar

Nej til Helhedsplan

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej, men tilslutter mig i stedet oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd.

Planen lægger op til, at et stort antal villaer kan opkøbes og nedrives til fordel for etagebyggeri, hvilket vil have store konsekvenser for naturen, flora og fauna i det berørte område. Der var desværre ikke plads til at dække dette område i miljørapporten hørende til helhedsplanen, dog nævnes det, at der skal være mere grønt i byrummene. Men der kan umuligt laves nok grønt i byrummet til at opveje for de mange grønne villahaver, der vil blive jævnet med jorden, hvis planen gennemføres. Planen lægger op til små grønne områder, områder der, udover deres beskedne størrelse, tager lang tid om at gro til og blive etablerede sammenlignet med haver, der har mange årtier på bagen. Gennemføres planen, er der lagt op til, at kommunale træer så vidt muligt bevares, og at fældede træer erstattes 1:2. Men hvad med alle de træer, der står i private haver? Hvis planen gennemføres, vil alle fældede private træer så også blive erstattet 1:2? Eller hvordan vil kommunen klimakompensere for de haver, der vil blive nedlagt? Og er der samlet regnet på klimaaftrykket, hvis planen gennemføres?

Aarhus Kommune ønsker at fastholde og tiltrække børnefamilier, men for knap en uge siden, kunne det læses i Århus Stiftstidende, at det samlede antal børn i Aarhus Kommune er faldende, og en gennemførelse af Helhedsplanen for Randersvej vil kun bidrage til dette fald. Mange børnefamilier drømmer om at bo i parcelhus, og Aarhus mangler i forvejen bynære boliger, der passer til familier med to eller flere børn så at gennemføre en plan, der mindsker antallet af disse boliger, virker som en dårlig løsning.

Randersvej er en overordnet trafikvej med en hverdagsdøgntrafik på omkring 30.000 biler. Planen vil føre til endnu flere biler og dertil øgede mængder trafik og parkeringskaos, som det allerede er set ved for eksempel Trøjborg, hvor boliger bygges, uden infrastrukturen tænkes med. Man kan godt håbe på, at de tilflyttere, der skal stå for fortætningen, alle udelukkende vil benytte sig af kollektiv trafik, men det mest sandsynlige er nok, at flere indbyggere vil give flere biler. Hvordan vil kommunen sikre, at infrastrukturen kan følge med?

Ifølge planen er der et stort ønske og behov for at forbinde den vestlige og østlige del ved Randersvej. For at få opfyldt dette behov, vil jeg gerne foreslå, at der bygges en bro for fodgængere og cyklister, som man også har det ved Ringvejen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Therese Koops Grønborg

Indsendt

31/05/2022 22:26

Sagsnummer

HS6163586

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00