Gå til hovedindhold

Høringssvar

Nej til Helhedsplanen for Randersvej

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej, da jeg ikke mener planen skaber værdi overhovedet hverken for borgerne i lokalområdet eller for Aarhus generelt.

Planen mindsker muligheden for at børnefamilier kan bo i bynære villaer, da man vil erstatte villaer med etagebyggeri. Aarhus Kommune kommune oplever i forvejen at ressourcestærke børnefamilier flytter ud af kommunen på grund af det lille udbud af bynære villaer og dertil følgende meget høje boligpriser. Helhedsplanen for Randersvej vil bidrage yderligere til denne negative udvikling.

Planen vil medvirke til et fald i kvarterets diversitet idet villakvarteret mindskes. Områdets kvalitet består i høj grad i blandingen af almennyttige boliger, villaer, rækkehuse og ejerlejligheder.

Planen tilgodeser ikke ambitionen om et grønnere Aarhus. I villakvartererne findes i dag et væld af forskellige haver, træer, blomster, buske, insekter og dyr, der alt sammenskaber glæde og sanseindtryk, når man går omkring. Alt dette vil forandres med den nye helhedsplan, hvor vegetationen er ensidig og sparsom.

Med helhedsplanen og øget fortætning vil trafikken øges med øget støj og forurening til følge.

Der er ikke taget højde for planens klimaaftryk. At fuldt funktionsdygtige villaer rives ned til fordel for etageboliger harmonerer slet ikke med Aarhus Kommunes ambitioner om at blive CO2-​neutral.

En ambitiøs og visionær plan for området ville istedet for højt byggeri være huse med haver, som bevarer horisonten og diversiteten. Som kan tiltrække familier, seniorer, bofællesskaber, mennesker med anderledes behov mv. Med grøn natur, fællesskab og rekreative områder. Ja tak til flere almene og private boliger med haver og fællesskab og lokal identitet i en god blanding. Se, det ville være i kvarterets ånd!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mathilde Pedersen

Indsendt

31/05/2022 22:37

Sagsnummer

HS4186566

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00