Gå til hovedindhold

Høringssvar

Nej tak til mere fortætning

Det er på tide, at man koncentrerer sig om området langs med Randersvej. Imidlertid kan jeg på ingen måde tilslutte mig kommunens fremlagte helhedsplan.

Afgrænsningen af området for helhedsplanen er tegnet med en passer ud fra nogle letbanestop.
På den måde har man fået defineret et område der indeholder noget af Christiansbjerg, noget af Riisvangen og endda noget af Trøjborg - hvornår har man før angivet områder på den måde? Det giver da ingen mening at lave helhedsplaner for halve områder!

Jeg har stor undren over den måde man i planen tilsyneladende har besluttet sig for, at Randersvej udgør en barriere i området. Vejen har jo ligget hvor den ligger hele tiden og ingen jeg har talt med i de knap 30 år jeg har boet i området, har nogensinde nævnt at den var en barriere. Tværtimod fungerer vejen i højere grad som en grænse mellem områderne som de fleste kalder hhv. Riisvangen og Christiansbjerg. Det er også ved Randersvej at skoledistrikterne deles. Altså er det kommunens områdeinddeling der er kunstig - os der bor her kan godt finde ud af det!
Hvis man virkelig vil gøre Randersvej til en mindre barriere, så kunne man jo gøre det nemmere at passere vejen, fx gøre tunnelen ved Skovvangsvej mindre mørk og dyster og gøre den egnet til cyklister.

Den fremlagte helhedsplan indeholder ingen løsninger på det store trafikale pres der vil komme på infrastrukturen i området. De allerede planlagte nybyggerier i området indeholder kun få parkeringspladser i forhold til antal beboere og det har medført pres på de små veje i området - herunder skolevejene der derfor opleves som usikre for området børn. Det vil være ønskværdigt at man i en helhedsplan også tænkte trafikale udfordringer ind.

Miljøpåvirkningen af helhedsplanen efterlader en del spørgsmål. Der tages ikke hensyn til det natur der vil blive nedlagt når man nedlægger grønne villahaver med store træer og buske og erstatter dem med beton og små græsarealer. Det totale grønne areal ved omdannelse af villaer til etagebyggeri vil mindskes markant og dermed medføre mindre natur. Er det kommunens politik at der skal være mindre grønt i området?

Det er bemærkelsesværdigt at der i Helhedsplanen ikke er inddraget forhold i de områder som helhedsplanens areal grænser op til. Gigantiske byggeprojekter i områderne ved Katrinebjerg, Riiskov Brynet og Oluf Palmes Allé påvirker allerede området med både trafik, beboere og massivt byggeri i højden. De forhold er der imidlertid ikke taget hensyn til.

Den fremlagte helhedsplan vil de facto fungere som et skattekort for boligspekulanter der, med kortet i hånden, vil forsøge at opkøbe villaer mhp nedrivning og erstatning med etageejendomme. Det vil ødelægge gode naboskaber og medføre færre familieegnede boliger i vores by, som allerede bløder børnefamilier til omegnskommunerne - primært fordi der er mangel på den type boliger i forvejen.
Jeg står uforstående overfor at man tilsyneladende vil ændre på velfungerende og dejlige kvarterer i Aarhus Nord hvor der allerede er et blandet byggeri med både eje- og lejboliger i flere størrelser..

Ønsker byrådet at der skal være færre familieboliger i Aarhus? For det er dét som helhedsplanen vil medføre!

Jeg bakker op om Christiansbjergs fællesråds ændringsforslag!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mikkel Overgaard

Indsendt

31/05/2022 22:52

Sagsnummer

HS9359243

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00