Gå til hovedindhold

Høringssvar

Randersvej skal samle Christiansbjerg

Lillehammervejs Vejlaug siger nej til helhedsplanen

Lillehammervejs Vejlaug stiller sig stærkt kritisk overfor det offentlig gjorte oplæg til helhedsplan for Randersvej. Vi tilslutter og til fulde det alternative oplæg fremlagt af Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd.

Lillehammervejs Vejlaug består af beboerne på Lillehammervej samt de 2 stikveje Telemarken og Lofoten. Vi bor i 22 rækkehuse, 19 villaer samt en mindre lejlighedsejendom. På hjørnet af Lillehammervej/Brendstrupvej ligger desuden yderligere en etageejendom. Vejlauget beskriver derfor en stor diversitet i boligformer og beboersammensætning. Her bor unge og ældre. Her bor studerende, familier med små børn, familier med store børn og familier, hvor børnene er fløjet fra reden. Her bor håndværkere, akademikere og pensionister. Denne store diversitet er et produkt af den nuværende meget varierende boligmasse. Her er et godt mix af rækkehuse og store og små villaer, der gør det muligt for mange at finde en bolig, der passer deres ønsker og økonomi. Især vil vi fremhæve at Lillehammervej, som resten af Christiansbjerg, har en ret stor andel af mindre villaer, der gør det økonomisk muligt også på et begrænset budget og for førstegangskøbere at få opfyldt drømmen om en bynær villa, hvor man kan stifte familie og se denne vokse op.

De bynære villaer er en meget attraktiv boligform og helt essentielt for at gør det muligt for familier at bo og blive boende i kvarteret, også når de 3 børn begynder at blive større og mere pladskrævende. Det er denne mulighed for et langt tidsperspektiv, der gør at man engagerer sig i sit nabolag, bl.a. eksemplificeret i det meget store fremmøde til arbejdsdag på det grønne område mellem Lillehammervej og Christianskirken. Vi har derfor svært ved at forstå og acceptere en så omfattende og indgribende helhedsplan, der vil gøre grundlæggende op med denne boligform i området. Vi er mange, der allerede lever ”det gode byliv” og nyder den store diversitet i området, der i den grad også er forårsaget af de mange bynære villaer i området.

Derudover vil vi også understrege at området Christiansbjerg/Katrinebjerg og især Lillehammervejs nærområde allerede har oplevet og oplever en fortætning, der helt konkret er synlig fra Lillehammervej: Mod nord ses La Tour-tårnet som et første symbol på fortætningen på Halmstadgade/Olof Palmes Alle. Mod øst ses det nye meget tætte byggeri på Stockholmsgade/Kalmargade. Mod sydøst ses de høje byggekraner som et forvarsel på den voldsomme fortætning lang Katrinebjergvej med bl.a. ni(!) højhuse. Mod sydvest vest ses det færdiggjorte Nabolaget med bl.a. to 14 etagers højhuse.

Vi mener derfor at helhedsplanen bør gentænkes og det berørte område indskrænkes, inden man får ødelagt et velfungerende og attraktivt boligområde med stor diversitet i boligformer og beboersammensætning.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mads Krabbe

Indsendt

31/05/2022 23:20

Sagsnummer

HS6666620

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00