Gå til hovedindhold

Høringssvar

Randersvej skal samle Christiansbjerg.

ET HØJLYDT OG BESTEMT NEJ TIL HELHEDSPLANEN FOR RANDERSVEJ.

Undertegnede er husejer på Nordvestpassagen , Riisvangen.
En dag ultimo april lå der i postkassen et A-4 ark vedr. kommende borgermøde d.5.maj angående “Strategisk helhedsplan for Randersvej”. Måtte have overset besked i min E-boks ....Nej, det var IKKE tilfældet.Måske er nogle/mange borgere i de berørte områder ikke (blevet) informeret om helhedsplanen....Jeg var meget heldig at få en plads på borgermødet.Mange gik forgæves, da for lille sal kontra særdeles stor tilslutning/interesse.

Jeg er helt og aldeles imod helhedsplanen - Den skal effektueres på bekostning af dejlige ,velfungerende villakvarterer med borgere i alle aldre ; børn,unge,ældre bosat i varierende boligformer - dog primært velbyggede,velholdte,velrenoverede,velrenommerede,værdsatte og værdifulde for os , (murermester)villaer.Der er allerede revet for mange solide villaer ned i Aarhus,senest på Katrinebjerg ! med henblik på såkaldt byudvikling, jeg vil sige AFVIKLING.
Der er for nuværende alt for mange højhusbyggerier , i særdeleshed også i Aarhus N. Mange lejligheder står tomme, høj husleje ? udbud - efterspørgsel ? Fysisk ses bannere,skilte,busser med streamers vedr. udlejning på Randersvej,Skovbrynet,Vejlby,Skejby mm.Dertil kommer igangværende højhusbyggeri som Nordbjerg på Randersvej foruden La Tour tårnet ; sidstnævnte med bl.a. 650 ungdomsboliger. På tegnebrættet er endvidere højhusbyggeri på 8-9 etager (læs minimum 9) på hjørnet af Randersvej/Hasle Ringvej. Dette projekt har jeg pudsigt nok ! kendskab til via min E-boks, i dette tilfælde er der åbenbart borgerinddragelse.
Samlet set er der på nuværende tidspunkt i Aarhus mellem 8-9.000 ledige lejelejligheder, så jeg synes på ingen måde, at der skal bygges yderligere højhuse hverken langs Randersvej eller i villakvartererne. - Hvis behov ...??? og hvis der reelt skulle opstå et behov,er der vel mulighed for at bygge nordligere ,f.eks. i retning Lisbjerg-området.Letbanen er jo allerede etableret, så dermed let adgang til Aarhus C.
Andre vigtige punkter mht at bevare Randersvej og omgivende villakvarterer i nuværende udformning er de mange dejlige og vel(til)plantede og opvoksede grønne områder som villahaver,legepladser,brede græsrabatter mv. , hvor stort og småt dyreliv har til huse. - Modsat højhusbyggeri, hvor der konkret i Aarhus bygges så højt og tæt som overhovedet muligt med henblik på højeste økonomiske profit , hvor altaner medregnes som udearealer, hvor vertikal beplantning som f.eks. opadklatrende efeu medregnes under grønne arealer - tænk over det ! Endvidere er hele dette dejlige beboelsesområde et stykke kultur(historie) qua byggestilen fra en svunden tid foruden ensartede,mindre parceller mv. Mange børnefamilier finder området Riisvangen/Christiansbjerg særdeles attraktivt,ønsker at købe hus og bosætte sig her.Det er fuldstændigt uovervejet at ville nedrive yderligere villaer i Aarhus N.
Eksisterende Randersvej og omgivende boligkvarterer er et område med herlighedsværdi, et område, som er uvurderligt og uerstatteligt !

I et stille øjeblik kan en lille stemme godt hviske mig i øret “ Er alt dette , disse mange høringssvar blot spil for galleriet ? Er sagen allerede afgjort ? Er der forhåndsaftaler mellem (byråds)politikere og diverse private byggespekulanter/boliginvestorer ? Mon nogen allerede er i lommen ....på....? Hvorfor er der ikke blevet udsendt info via E-boks ? “ - Nå, den stemme ignorerer jeg og siger ,Bodil, nu løber din fantasi af med dig, du bor i et demokratisk land, hvor (spille)reglerne overholdes.

Så (byråds)politikere , tag fornuftens briller på, læs de mange ! velbegrundede høringssvar grundigt , lyt til borgernes ytringer, indsigelser og protester. Endnu er det ikke for sent - FORKAST HELHEDSPLANEN for Randersvej, ingen ønsker den ført ud i (vores) livet. Alle kan tage fejl, det er det, vi lærer af.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Bodil Ejskjær

Indsendt

31/05/2022 23:53

Sagsnummer

HS3682571

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00