Gå til hovedindhold

Høringssvar

Nej tak til helhedsplanen, ja tak til reel borgerinddragelse

Borgerinddragelsen i denne proces forekommer mangelfuld. I april blev vi gjort opmærksom på helhedsplanen af Christiansbjerg Beboerråd. Senere blev der indkaldt til et informationsmøde hvor mange beboere ikke kunne få adgang pga pladsmangel. I stedet fik vi som beboere lov at se et online link hvor det ofte er vanskeligt at høre hvad der reelt bliver sagt og spurgt om. Der var kun meget begrænset mulighed for at stille spørgsmål for de tilstedeværende og alle os der blev udelukket fra mødet pga pladsmangel kunne heller ikke deltage i debatten. Det er kritisabelt at man ikke fra kommunens side har givet tid og plads til at lade borgere få information, komme til orde og i det hele taget reelt at deltage i udviklingen af det bymiljø vi bor i.

Vi støtter naturligvis en positiv udvikling af området, men så vidt vi kan se kan Helhedsplanen have en række alvorlige og negative konsekvenser for mange beboere: heriblandt voldsomme skyggegener og store indkigsgener fra højhuse i op til seks etager. Der argumenteres i planen for at høj bebyggelse langs Randersvej vil reducerer støj men for mange beboere vil støjreduktionen udeblive da høj bebyggelse eksempelvis ikke kan reducere støj ved åbne vejkryds. Der er i denne høring rejst en lang række kritikpunkter som vi til fulde kan tilslutte os. Vi håber at kommunen vil tage borgernes synspunkter alvorligt. Reel borgerinddragelse er afgørende for en positiv udvikling.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Christian Nielsen

Indsendt

01/06/2022 09:53

Sagsnummer

HS3494276

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00