Gå til hovedindhold

Høringssvar

Nej til Aarhus Kommunes helhedsplan for Randersvej, ja til ændringsforslaget fra Trøjborg og Christiansbjerg Fællesråd

Nej til Aarhus Kommunes helhedsplan for Randersvej, ja til ændringsforslaget fra Trøjborg og Christiansbjerg Fællesråd

Vi støtter de to fællesråds oplæg, der lægger op til at en justeret helhedsplan med fokus på de to kryds ved Stjernepladsen og Netto samt bibeholdelse af den nuværende beboelsestype på alle de øvrige områder.

Indrømmet, vi spekulerer på, om det overhovedet kan betale sig at skrive et høringssvar til jer politikere.
Læser I det?
Tager I borgernes kommentarer og tanker med i jeres overvejelser, eller føler I jer bedrevidende og magtfuldkomne, fordi vi har givet jer vores stemme ved kommunalvalget?
Tæller investorernes penge mere end jeres medborgeres indflydelse på byudviklingen i vores dejlige by?
Skal vi ikke skabe miljøer og bygge boliger, som er gode for mennesker i alle aldre at bo i?

Vi kan tilslutte os de mange kommentarer, som allerede er anført i andre høringssvar:

Det rystende dårlige informationsniveau fra kommunens side. Vi hørte først om helhedsplanen, da der blev indkaldt til borgermøde på Katrinebjergskolen. Da havde projektet været i gang i to år. Vi skulle have været inddraget fra starten.

Den manglende borgerinddragelse. Det ville klæde folkestyret at inddrage borgerne, så det ikke er investorer fra ind- og udland, der overruler beboerne med udarbejdelse af egne lokalplaner.

Bekymringen for faldet i områdets diversitet, som på nuværende tidspunkt består af både almennyttige boliger, villaer, rækkehuse og ejerlejligheder, med en varieret beboersammensætning bestående af børnefamilier, unge og ældre.

Den øgede trafikbelastning på veje, der ikke er dimensioneret til mange biler. Parkeringskaos, som allerede opleves flere steder i området.

Afvandingen af området. Tusinder af nye boliger i området vil uvægerligt overbelaste kloaksystemet. De mange nedlagte villahaver, som planen lægger op til, vil ikke længere være der til at klare nedsivningen af regnvand.

Faldet i biodiversitet og grønne områder står i grel kontrast til borgernes ønsker om en grønnere og mere miljørigtig by.

Klimaaftrykket/belastningen af klimaet. Med planen gives der grønt lys for nedrivning af 300 velholdte villaer med mange leveår endnu, med hyggelige haver med træer og planter og et rigt dyre- og insektliv. Dette skal erstattes af tæt beton-bebyggelse, som vi oplever det opført mange steder i Aarhus, også her i vores kvarter. Vi ser mange af de nye bebyggelser som fremtidens slum med det alt for tætte byggeri – moderne baggårdsbyggeri, som man så det i forrige århundrede. Det bliver en stor opgave for vores efterkommere at rydde op i det om 20-30 år. Og en del af byens bolighistorie er borte – revet ned – og kan aldrig genskabes.

En moderne bymur bestående af højhuse på begge sider af Randersvej vil opdele kvarteret yderligere, og vi får en vej i evig skygge. Bestemt ikke et sted, der indbyder til ”mødesteder ved letbanestoppene” – i øvrigt en absurd ide for os, som kender støjniveauet fra trafikken.

Det er en bekymrende byudvikling Aarhus gennemgår i disse år. Man må spørge sig selv, om vælgerne har givet mandat til denne alliance mellem investorer og byråd.

Venlig hilsen
Lars og Inge Mortensen
Oslogade 23
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Inge Mortensen

Indsendt

01/06/2022 09:58

Sagsnummer

HS4235364

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00