Gå til hovedindhold

Høringssvar

At blive tvunget væk fra sine og ens børns nære relationer samt frygten for et boligkvarter i forfald

Høringssvar vedr. Helhedsplanen for Randersvej.

Christian Juhl, Stavangergade 4, 8200 Aarhus N

Som beboer i et af de, efterhånden sjældne områder af ældre villaer i Aarhus udkant, er det med stor bekymring at blive bekendt med de scenarier, som helhedsplanen for Randersvej kan være skyld i!
Området, der berøres i planen, er karakteriseret ved at have en bred diversitet blandt boligtyperne og derved også indbyggerne. Her er både almennyttige boliger, rækkehuse, andelsboliger, villaer og studie- samt ejerlejligheder. Her bor både børnefamilier, studerende og pensionister, og alt dette er med til at gøre området særdels attraktivt, alsidigt og inspirerende at bo, uddanne sig fra og vokse op i.

Jeg er bestemt ikke imod udvikling, og jeg støtter fuldt ud fornyelsen af det gamle industriområde på Katrinebjerg. Ligeledes kan jeg sagtens se meningen med at udnytte potentialet langs Randersvej med boliger og mulighed for forretningsliv.
Men min grænse for rimelighed er nået med helhedsplanen, der i min optik primært tilgodeser private aktører på bekostning af beboerne og deres ønsker for området. Udviklingen på Christiansbjerg bør tage udgangspunkt i stedets karakter og videreudvikle området på dets præmisser. Det bør slet ikke godkendes, at der kan opføres etagebyggeri på 3-4 etager i villakvartererne eller deciderede højhuse på 5 etager og opad i området, da det vil ødelægge områdets udseende og kvaliteter.

Jeg er oprigtig bekymret for at helhedsplanen vil medføre, at diversiteten i området mindskes. At de tilbageværende villaer vil blive endnu dyrere, og at de nybyggede boliger vil være mindre delelejligheder, der primært henvender sig til en pulje af unge og studerende (som oftest ikke er permanente beboere) frem for boliger til børnefamilierne eller ældre beboere, der gerne vil have mulighed for en have og samtidig at kunne være tæt på byliv, skov og strand.

Herudover er det villakvarter som jeg er bosat i en del af et unikt kulturhistorisk boligmiljø, som der bør værnes om. Jeg bor i en tidsbestemt arkitektonisk villa fra 1934, og villaerne omkring er ligeledes fra en tid, der bærer præg af en helt specifik historisk periode af boligudviklingen som den udspillede sig i Aarhus efter de værste kriseår i 1932/33. Ligeledes rundt i de omkringliggende områder ses boliger som vidner om forskellige perioder i Aarhus boligudvikling. Det giver en by karakter at ikke alle huse ser ens ud eller er fra samme periode. Samstemmende har der dog altid, indtil nu, været fokus på masser af lys, grønt og luftighed omkring disse. Det skal bevares!
Al forskning viser at sunde, klimavenlige byområder er befordrende for befolkningens fysiske og psykiske helbred.

Planen tilgodeser ikke byrådets politiske ambition om et grønnere Aarhus. Der lægges i planen op til små områder med ensidig vegetation med træer og græs. I villakvartererne findes i dag en bred vegetation med kompostbunker, krat og træer, hvilket udvikler en langt større biodiversitet. Det har altid været Christiansbjergs (bl.a. fællesrådet) målsætning at understøtte områdets biodiversitet yderligere ved at arbejde med at muliggøre beplantning af flere frugttræer, bærbuske, krat og blomster for insekter og andet kravl på de fælles arealer i området, som giver mulighed for dette.
Det er kritisabelt at planen ikke forholder sig til dette, og ikke mindst at man i planen ikke har tænkt over det klimaaftryk man sætter.

Der er en kæmpe risiko for at man åbner for at nedrive gode eksisterende bygninger for at opføre nye og at vi boligejere dermed ikke kan se meningen med at investere i så meget som 5 flade øre i vedligeholdelse af vores boliger samt grønnere energi rigtige løsninger de næste mange år frem. VI RISIKER AT BOLIGKVATERET LANGSOMT VIL FORFALDE, med en usikkerhed om hvornår vi bliver tvunget til at sælge. Vi kan ende med et betydningsfuldt og mangfoldigt område helt udryddes, og de persongrupper, som kommunen ønsker at fastholde, flytter til nabokommuner for at få de kvaliteter for beboelse, som de ønsker. Det harmonerer slet ikke med det ansvar, vi bør tage i en verden der lider af overforbrug.
Helhedsplanen for Randersvej er i mine øje slet ikke i tråd med kommunens mål omkring ”En bæredygtig by med gode by- og lokalmiljøer og ”En by med fællesskab og medborgerskab” – det vil fordre at man rent faktisk SÅ på området, og hvad vi der bor her ønsker!

Venlig Hilsen
Christian Juhl
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Christian Juhl

Indsendt

01/06/2022 14:34

Sagsnummer

HS7327389

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00