Gå til hovedindhold

Høringssvar

Nej til helhedsplanen for Randersvej

Jeg forstår, på de private initiativer med husstandsomdelte "flyers", der har været i løbet af den sidste måneds tid, at Aarhus Kommune har større planer for højhusbyggeri ved Randersvej og ind på Risvangen, og at processen allerede er langt fremme. Endvidere at der forud for den aktuelle proces, har været afholdt et debatoplæg tilbage i maj 2021 (H306). Det er muligt, at der ikke foreligger et krav om en formel orientering til den enkelte hustand ved større forandringer i området, men set fra et borgerperspektiv forekommer det at være en noget lyssky proces. Jeg tilslutter mig de indvendinger, som allerede er indkommet ift. håndtering af denne proces, at det ikke just er fordrende for en konstruktiv dialog. Som borger bliver man i tvivl, om Aarhus kommune har intentioner om et egentligt samarbejde med Risvangens borgere.

Jeg er imod helhedsplanen grundet fortætning af området. Der er allerede bygget stort og tæt omkring Vindrosen, Broloftet mm. Der er aktuelt et gigantisk byggeri i gang ved Vandtårnet, og på Christiansbjerg rejser der sig et stort og kompakt byggeri op nu. Området kan efter min bedste overbevisning ikke bære mere højhusbyggeri og flere indbyggere. Risvangen er en velfungerende bydel med en tilpas mængde og sammensætning af befolkningsgrupper og boligtyper. Og det fungerer. Hvorfor ændre på noget, der faktisk fungerer og har vist sig at gøre det gennem mange år? Stort og massivt højhusbyggeri med små lejligheder er præget af gennemgang, flygtighed, støj og øget trafik og historisk set var det ikke målet med området.

Jeg er imod helhedsplanen, grundet nok et øget et pres på en i forvejen presset infrastruktur og med reduceret trafiksikkerhed til følge for store som små, gående og cyklende i området. For ikke at tale om parkeringsproblemer. Den sydlige del af Risvangen og Christiansbjerg er allerede svært belastet af parkeringsproblemer og disse er ved at ses i den øvrige del af Risvangen nu.

Jeg er imod helhedplanen, fordi det vil give indkigsgener for mange husstande...
Graden af denne belastning bør gives særlig opmærksomhed og må ikke underkendes.

Jeg er imod helhedplanen, fordi det generelt vil øge støjniveauet i området. Mennesker støjer, sådan er det. Jo flere mennesker man presser sammen på et afgrænset område, jo mere stiger støjniveauet. Det er almindelig viden og erfaring, at støj reducerer trivslen for de fleste, men der findes også videnskabelig dokumentation for at støj, og herunder trafikstøj øger risikoen for livstruende sygdomme jvf. hjerte-kar lidelser.

Jeg er imod helhedsplanen, fordi det vil gøre området mere naturfattigt. Vi har brug for grønne og rekreative områder. I Coronaperioden var Risskoven et tilløbsstykke; vi gik i rad og række efter hinanden på stierne, fordi der ikke var andre steder at gå hen. Hvor bliver Aarhus’s kommunes klima- og naturpolitik af i alt dette?

Jeg er imod helhedsplanen, fordi Risvangen ligger på en skråning. Endnu en høj bygning på toppen af Aarhus vil kaste lange skygger ned over områdets huse.

Jeg håber, at Aarhus Kommune oprigtigt vil forholde sig til denne høring og de forskellige borgeres indvendinger og ønsker og ikke blot lade det være en del af en formel proces - der blot skal overstås...
Jeg håber og ønsker, at Aarhus kommune vil udvise ordentlighed i denne sag og tænke og handle i helheder der er fremmende dels for menneskes trivsel og dels for natur og klima frem for at fokusere på snæver kvadratmeter-planlægning.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

N

Indsendt

01/06/2022 14:40

Sagsnummer

HS0522132

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00