Gå til hovedindhold

Høringssvar

Indsigelse: Helhedsplanen for Randersvej må revurderes væsentligt!

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej og kan ikke godkende planen, som denne er udformet for nuværende…
Samling af Randersvej er ikke lig med øget høj fortætning i en så enorm radius ud fra begge sider!
En så omfattende helhedsplan for et så stort område bør ikke færdigbehandles og ej heller godkendes, før de nye politikker for arkitektur og byudvikling i Aarhus er på plads og ej heller før hele planen stemmer helt overens med Aarhus kommunes egen store fine klimaplan og målsætning for udledning af co2 inden 2030 kan overholdes…
Der vil helt klart blive en forøget udledning af co2, hvis helhedsplanen i sin nuværende form med meget fortættet og meterhøjt etagebyggeri igangsættes yderligere. Dels vil dette jo helt klart medføre en stor øgning af trafikken i området og dels er nyt byggeri først co2 neutralt i løbet af de næste 30 år, næsten uanset hvor klimavenlige materialer der anvendes. Hvorimod eksisterende byggeri er grønnest allerede nu og den miljøvenlige bæredygtige levetid for ældre byggeri er lang. Området i sin nuværende form har ikke behov for en øget trafik, nærmere tværtimod og sidst men ikke mindst så vil planen ganske givet medføre en meget, meget forringet biodiversitet i området, hvis alle de mange gamle frodige haver forsvinder…

Hans-Peter Povlsen tilføjede et høringssvar den 1. juni 2022. Det tilføjede høringssvar er kopieret ind nedenfor:


Indsigelse imod Helhedsplanen for Randersvej

Jeg er imod helhedsplanen for Randersvej, som jeg mener bør gentænkes og ændres, så det retteligt som navnet antyder, bliver en helhedsplan til gavn for netop Randersvej…
Jeg mener ikke, at Aarhus kommune har haft helt styr på og overblik over de omfangsrige konsekvenser, som sådan en plan vil have på byens klimamål, udledning af co2, miljø, biodiversitet, bæredygtighed og ikke mindst på alle borgerne i de berørte områder samt på følgerne af en sådan eventuel stor fortætning i området…
Jeg forstår ganske enkelt ikke, hvordan denne helhedsplan i sin nuværende form skal kunne samle og forskønne Randersvej og jeg forstår slet ikke, hvorfor Aarhus kommune ikke har valgt at lave en samlet flot og mere harmonisk arkitektonisk plan, som ville kunne passe godt og fint ind i området på og langs med Randersvej. Hvorfor har man ikke valgt at bygge mere harmonisk i samme etageniveau og i flot overensstemmelse og sammenhæng med de ældre allerede eksisterende etageejendomme helt oppe fra det gamle vandtårn, som jo nu desværre mest af alt ligner en helt forkert og alt for lille brik i et spil fortættet Matador! og videre ned mod den nye Universitetsby i det gamle kommunehospital, som jo her netop bygges og fornys i flot overensstemmelse med og med brug af det gamle hospitals eksisterende bygninger… Det ville måske samlet set have skabt mere liv og skøn hygge på Randersvej…
Jeg forstår ganske enkelt ikke, hvorfor helhedsplanen skal omfatte et så stort bagvedliggende areal på begge sider af Randersvej for at ’samle’ Randersvej, det giver ingen logisk mening! Borgerne i de i planen berørte områder på hver side af Randersvej samles jo allerede nu omkring mange fælles aktiviteter som eksempelvis kirker, skoler, sportsaktiviteter og indkøb m.v., men måske er denne helhedsplan reelt set udtænkt med henblik på en yderligere udvidelse og fortætning i området i løbet af årene frem…?
Jeg forstår ganske enkelt slet ikke, hvorfor Aarhus kommune vil tillade, at hele villakvarterer på begge sider af Randersvej kan opkøbes af private bygherrer for blot at rives ned og erstattes af nye meterhøje etagebyggerier og måske et par få rækkehus byggerier med kun meget lidt ’grønt’ indimellem, det giver ingen logisk og ej heller nogen bæredygtig mening…
Jeg forstår ganske enkelt heller ikke, hvorfor Aarhus kommune overhovedet ikke har informeret borgerne i helhedsplanens berørte områder allerede for flere år siden, hvor man jo i kommunen har udtænkt og sidste år har godkendt denne omfangsrige helhedsplan… For denne åbenlyse og udemokratiske ligegyldighed overfor borgerne i de berørte områder fordrer desværre ikke noget godt samarbejde mellem borger og kommune og ej heller nogen folkelig forståelse for de beslutninger, som træffes af jer folkevalgte byrådspolitikere. Tværtimod skaber det en øget utryghed hos og måske dermed tillige en øget fraflytning af borgerne i byen, alt imens man jo undres over, hvad der blev af den øgede borgerinddragelse og styrkelse af borgersamarbejdet i kommunen, som der blev lagt op til ved sidste byrådsvalg…
Jeg selv bor på 28’ende år i det skønne historiske Risvangen og udover min mand og jeg, ja så er frygten for, hvad der kommer til at ske i området her, nu også flyttet ind og det er jeg faktisk noget utilfreds med og risikoen for at få et fortættet og noget højere etagebyggeri lige bagerst i min have, end de for nuværende tilladte 1,5 etages bebyggelsesprocent, gør det jo i hvert fald ikke bedre! Jeg er SÅ frustreret over, hvad vi som borgere i Aarhus åbenbart blot må leve med og finde os i uden nogen reel information og måske tillige uden bare en smule demokratisk indflydelse og det gør mig virkelig bare trist til mode… Jeg ved, at mange borgere i hele det berørte område har det ligeså og det er lige slemt for alle berørte og det kan altså ikke have sin rigtighed…
Så kære Aarhus kommune og kære Byråd, Tænk jer nu rigtig godt om, før I godkender en plan, som måske ødelægger meget mere end den gavner i sin nuværende form! Tag jer nu tid og læs alle vores høringssvar og tag dem alle op til grundig overvejelse, så det ikke blot bliver en stiplet radius i en dårlig plan eller en vanlig afdelingsproces, der afgør alle vores skæbner på hver side af Randersvej… Hvor der er vilje, er der vej, siges det jo og det kræver kun lidt god vilje og arbejdslyst at gøre det mest rigtige og det bedste for vore by…
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Hans-Peter Povlsen

Indsendt

01/06/2022 15:52

Sagsnummer

HS2578149

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00