Gå til hovedindhold

Høringssvar

Udviklingen af Århus må ikke gå i stå!

Udviklingen af Århus må ikke gå i stå! 01. juni 2022


Rigtig mange personer ønsker at bo på Trøjborg, hvilket kun kan ske gennem fortætning, som det skete for årtier tilbage – det kommer nuværende og kommende generationer til gode.
En meget lille ikke-repræsentativ gruppe af ”Trøjborg-Fællesråd” ønsker midlertidig ikke dette ske – ”vi har nok i os selv”. Selv samme gruppe udtaler sig ofte offentligt, vel vidende, at udtalelserne/synspunkterne kolliderer med mange af fællesrådets medlemmer.

Der er ca. 8.000 beboer på Trøjborg som jeg formoder glædes ved at bo her – ellers var de vel flyttet, og boligerne stod tomme – DER ER INGEN TOMME BOLIGER PÅ TRØJBORG!

At en meget lille ikke-repræsentativ gruppe af ”Trøjborg Fællesråd”, mindre end 0,5% af befolkningen på Trøjborg, fuldstændigt kan obstruere udviklingen/fortætningen, og dermed modernisering af Trøjborg for kommende generationer, er mig en gåde.

Vi ser på ingen måde grundlaget for, at Århus Kommune ”pludseligt” raderer Rammeområde 04.01.01BO af Helhedsplanen for Randersvej. Perspektivet om at intensivere den kollektive transport gennem visionen om Stationsnærhedsprincippet er logisk og rationel funderet.

Vi må formode, at en del af grundlaget for Århus Kommunes tilsagn i tidernes morgen om etablering/finansiering af Århus Letbane var, at ditto ville gavne: miljøet, trafiksikkerheden, udfordring med parkeringspladser, rejsetiden for århusianerne mv., hvis så Århus Kommune efterfølgende fjerner noget af befolkningsgrundlaget (ingen fortætning), qua delvis opløsning af Stationsnærhedsprincippet – så har vi da en ÆGTE Århus historie.

Boligerne i Rammeområde 04.01.01BO som alle ligger indenfor Stationsnærhedsprincippet, er karakteriseret ved ældre utidssvarende boliger fsva. ergonomi, dårlige parkeringsforhold og CO2-footprint i særdeleshed.

Med fortætning af området, eller dele deraf, vil følgende kunne opnås:
1. Mange flere boliger fremfor nuværende ganske få og utidssvarende boliger (fortætning og modernisering – tjek)
2. Mulighed for bosætning ”fra vugge til grav" – eksisterende boliger er ikke tidssvarende for personer over 75 år (Århus ikke kun for de unge – tjek)
3. Væsentlig reduktion i kommunens miljøpåvirkning, da eksisterende boligmasse har et meget stort energiforbrug (Århus mod CO2 neutral 2030 – tjek)
4. Nuværende få parkeringspladser udvikles til flere hundrede parkeringspladser (parkeringsudfordring afhjælpes – tjek)
5. Morderne boliger vil virke som støjværn for boliger syd for Ndr. Ringgade (Støj fra den indre ringgade er en udfordring i Århus – tjek)
6. Væsentligt flere boliger beliggende 250 meter fra Letbanen (øge den kollektive trafik og reducere behovet for parkeringspladser – tjek)
7. Mange flere moderne frem for ganske få utidssvarende boliger, vil alt andet lige, understøtte efterspørgslen på boliger i Århus, og dermed bidrage til faldende boligpriser – udbud og efterspørgsel (Århus Kommune ønsker bosætning af alle indkomstgrupper – tjek)

Familien Sahl
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jesper S. Sahl

Indsendt

01/06/2022 15:54

Sagsnummer

HS7436038

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00