Gå til hovedindhold

Høringssvar

Nej tak til helhedsplan for Randersvej

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej, men tilslutter mig høringssvar fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd.

Helhedsplanen der giver et større antal beboere vil føre til endnu flere biler og dertil øgede mængder trafik og parkerings-kaos. Det vil betyde flere P-pladser etc.og det er ikke at foretrække som attraktiv by. Jeg ser ikke fordele I at der kommer flere mennesker indenfor Ringvejen i Aarhus. Fortætningsplanen er for kortsigtet der vil medføre dårligere byklima.

Helhedsplanen lægger op til, at et stort antal villaer kan opkøbes og nedrives til fordel for etagebyggeri. Mangfoldighed kommer af forskellig byggeri/boligforme som i dag med Nordvestpassagen og Reginahøj der skaber forståelse og anerkendelse af forskellighed. At rive villaer ned og bygge højt og tæt og sende villaer til forstæderne vil skabe skel mellem forskelligheder og det er forfejlet. Lad os bo sammen og lære af hinanden.
Helhedsplanen vil resultere i et meget mere ensformigt udtryk i området, hvor den nuværende variation i kvarteret med en blanding af almennyttige boliger, villaer, rækkehuse og ejerlejligheder samt mange private haver og andre grønne områder vil mindskes.

Helhedsplanen mangler at tilgodese behovet for idræts- og kulturfaciliteter i området. Der er i forvejen stor mangel på idrætsfaciliteter til både børn og voksne, og dette problem vil øges med fortætningen.

Processen omkring udvikling af helhedsplanen har været uden reel brugerinddragelse, idet hele Risvangen/Christiansbjerg ikke er blevet informeret og hørt undervejs i udviklingsarbejdet.

Jeg tilslutter mig høringssvar fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

David Sall

Indsendt

01/06/2022 16:36

Sagsnummer

HS6127875

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00