Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar til Aarhus Kommunes ’Helhedsplan for Randersvej’

Høringssvar til Aarhus Kommunes ’Helhedsplan for Randersvej’

Vi er generelt imod Aarhus Kommunes forslag til helhedsplan for området. Vi bakker op om Fællesrådenes (Christiansbjergs Fællesråd og Trøjborgs Fællesråd) alternative forslag til helhedsplan. Vores vigtigste argumenter herfor kommer i det følgende:

1. Christiansbjerg er et yderst velfungerende lokalsamfund i Aarhus.

Vi ser det nuværende Christiansbjerg som et yderst velfungerende lokalsamfund i Aarhus med stort sammenhold og en meget bred sammensætning af beboere. Vi ser intet behov for at ændre på det.

2. Randersvej.

Overskriften for helhedsplanen hedder ’Randersvej skal samle Christiansbjerg’. Vi mener at Aarhus Kommunes forslag til helhedsplan vil have den stik modsatte effekt. Det giver ikke mere sammenhold i et område at lave fortætning med etagebyggeri langt ind i villaområder. Randersvej vil med sine 4 kørselsbaner og 2 letbanespor altid udgøre en stor barriere og det vil en helhedsplan ikke kunne ændre på.

I helhedsplanen mangler der en forståelse af hvor meget trafik og larm der er ved Randersvej. Vi mener ikke det er realistisk at kunne opfylde ambitionen om at gøre letbane-stop på Randersvej til et sted ’hvor man vil blive hængende’.

3. Højde for byggeri.

Højden for byggeri i området skal generelt holdes nede på 1-2 etager. Villaområder og lavt byggeri skaber åndehuller i bybilledet og det er der brug for.

Det forstås sådan, at Aarhus Kommunes helhedsplan angiver et princip om at der kan nedtrappes med en etage imellem ejendomme. Der er brug for en præcisering af dette princip – må man f.eks. lave skiftevis nedtrapning og optrapning, når man bevæger sig væk fra Randersvej?

I forlængelse af dette, ønsker vi at få delområdet afgrænset af Kalmargade-Malmøgade-Ystadgade-Stockholmsgade (markeret med rødt på Figur 1 i vedhæftede fil) gjort til 1-2 etagers byggeri. Der er allerede på østlige side af Kalmargade trappet ned til 2 etager (nye rækkehuse i 2 etager), og derfor kan vi ikke se, at det giver mening at give mulighed for 3-4 etagers byggeri længere mod vest. Desuden er det et unaturligt stort indhak i eksisterende villaområder, som vi ikke mener giver mening.

Etagebyggeri på op til 4 etager op mod et villaområde vil uden tvivl give indkig-gener for de eksisterende villaer. I helhedsplanen s. 66 står der ”tag hensyn til de bagvedliggende boligområder, særligt ift. lys/skygge-forhold, støj og indkig-gener”. Dette er endnu et argument for at det rødt markerede område på Figur 1 ikke skal være en del af helhedsplanen, da der uden tvivl vil blive skygge og indkig-gener for villaerne, hvis de bliver naboer til det påtænkte etagebyggeri.

4. Infrastruktur/trafik.

Infrastrukturen i området vil blive voldsomt presset med kommunens forslag til helhedsplan. Parkeringspladser er i forvejen en mangelvare og med en plan om kraftig tilvækst af beboere, så vil alle de omkringliggende villaveje blive fyldt op med biler udefra. Dette vil ændre bybilledet helt og de stille villaveje vil ikke længere være et sikkert og trygt sted for børnefamilier. Mange villaveje i området – herunder også Ystadgade - er smalle i forvejen, så de vil slet ikke kunne bære parkering i begge sider af vejen, uden at være til rigtig stor gene for beboerne. En øget trafik i området med mange biler parkeret i vejsiden vil desuden gøre skoleveje usikre.

I forvejen er skoleveje, som fx Frederikshaldsgade, Stockholmsgade og Brendstrupvej, voldsomt trafikeret og med mange biler parkeret i siden af vejen. Yderligere trafik vil gøre disse til farlige skoleveje, hvilket vi finder stærkt bekymrende ift. vores to cyklende skolebørn!

5. Idrætsinstitutionen Motalagade.

Som forældre til to børn, der begge har gået i Idrætsinstitutionen Motalagade, ved vi, at det er en enormt velfungerende institution, som igennem rigtig mange år har fået opbygget en helt særlig kultur og en tilgang til børnelivet, som møder rigtig stor ros fra alle – både børn og forældre. Vi ved, at det kun er lykkedes at skabe sådanne flotte rammer, fordi der er lagt rigtig store ressourcer fra ansatte og ledelse i en lang årrække. Institutionen har i år 50-års jubilæum og det vil være et kæmpestort tab for området, hvis vi skulle miste et så fantastisk sted til vores børn for at give plads til etagebyggeri!

6. Diversitet i befolkningssammensætningen i lokalområdet.

En del af Ystadgade er naboer til hhv. Idrætsinstitutionen Motalagade og Ungetilbuddet Malmøgade. Begge institutioner er placeret mellem beboere på Ystadgade og Kalmargade og indgår i området, der potentielt kan omdannes til etageejendomme.

Vi ser meget positivt på, at der er institutioner til både børn og unge i lokalområdet. Det giver en diversitet i, hvem der bor og færdes i vores område.

Vi anser det for spildte gode kræfter, hvis kommunen vil nedlægge velfungerende institutioner til fordel for etageejendomme, og samtidig dermed gøre diversiteten af borgere mindre i lokalområdet.

7. Bæredygtighed.

Aarhus Kommune er en kommune, der har stort fokus på bæredygtighed og minimering af CO2 udledning. Derfor giver det ingen mening, at helhedsplanen giver mulighed for nedrivning af mange villaer i rigtig god stand for at give plads til CO2 tungt etagebyggeri. Der bør stilles krav til at der udføres beregninger, som viser at helhedsplanen kan understøtte opfyldelse af kommunens målsætninger for CO2 udledning. På borgermødet d. 5/5-2022 blev det klart, at kommunen endnu ikke har værktøjerne klar til sådanne CO2 beregninger. I så fald mener vi at helhedsplanen bør udsættes og genovervejes, indtil beregningerne ligger klar.

8. Børnefamilier flytter fra Aarhus.

Børnefamilier flytter i forvejen væk fra Aarhus pga. mangel på egnede steder at bo. Ved at fjerne villaer vil det blive et stigende problem, fordi det netop er sådanne boliger børnefamilierne ønsker sig. Lokalavisen Aarhus skriver d. 25/5-2022, at det er opgjort, at der fraflyttede 3060 børn fra Aarhus Kommune i 2021, mens kun 1480 tilflyttede (kilde: Danmarks Statistik). Altså et underskud på 1580 børn på et år, hvilket placerer Aarhus Kommune på en træls tredjeplads af kommuner med flest fraflyttede børn.

Kommunalpolitikerne i Aarhus bør have for øje, at børnefamilierne er vigtige bidragsydere for fremtidens Aarhus, så der skal ikke laves tiltag, der ”skræmmer” flere familier væk fra Aarhus Kommune. Derfor skal villaområderne i helhedsplanen bevares.

9. Natur.

Naturen på Christiansbjerg er frodig og med stor diversitet i haverne. Haverne udgør store grønne områder og fungerer således som oaser for planter og et rigt dyreliv. En helhedsplan for området bør understøtte bevarelse af store haveområder, så naturen kan beholde samme gode vilkår som hidtil.

10. Borgerinddragelse.

Borgerinddragelsen omkring tilblivelsen af helhedsplanen har været stærkt kritisabel. Kommunikationen fra Aarhus Kommune ud til borgere har nærmest været ikke-eksisterende under hele tilblivelsen af helhedsplanen. Løbende orientering i e-boks bør være en helt naturlig del af en sådan proces fremadrettet. Helhedsplanen har været undervejs siden 2018, men det er først nu - 4 år senere (og så tæt på endelig vedtagelse) – at os beboere på Christiansbjerg forstår hvor omfattende en plan det er, og hvor stor indflydelse den kan få på vores lokalsamfund. Den ringe tidligere borgerinddragelse betyder, at Aarhus Kommune bør være særligt omhyggelige med at få alle høringssvar implementeret i helhedsplanen.

Hilsen
Camilla Vinther Overgaard og Jesper Vinther Madsen
Ystadgade 4, 8200 Aarhus N
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Camilla Vinther Overgaard

Indsendt

01/06/2022 20:17

Sagsnummer

HS3484067

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00