Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplanen er et skridt mod ghettodannelse og imod mangfoldighed

Som beboere i et område, der rammes radikalt ved vedtagelse af en ny ”helhedsplan”, så kan det undre meget, at man intet har hørt direkte fra det folkevalgte kommunale system, men udelukkende får oplysning om forestående destruktive planer for en hel bydel via jungletrommer og opmærksomme medbeboere i området.
Når det så er sagt, så kan strategien i helhedsplanen virkelig undre medmindre helheden skal være en ensrettet dårlig sammenhæng for hele Aarhus Nord. I forvejen er både den lokale skole – Skovvangskolen – og den lokale fodboldklubs amatørafdeling under Aarhus Fremad ramt af, at halvdelen af optageområdet er beliggende i Trøjborg med etagebyggeri og lejligheder. Dette giver en fraflytning efter indskolingen i en sådan grad, at skolen har markant færre elever i udskolingen og samtidig med færre ressourcestærke elever. Dette giver allerede nu udfordringer. Såvel skolen som fritidsforeninger drives udelukkende af de tilbageværende unge mennesker, der vokser op i bla de boligområder som nu står for skud. Man må forudse, at dette vil give en nærmest ghettolignende tilstand med udelukkende få elever i udskolingen og alderssvarende medlemmer i fritidstilbud fremadrettet, som alle er et fåtal i lejlighedskomplekser mv. Alt sammen kan kun lede til en markant skævvridning til det værre af et nuværende meget velfungerende alsidigt område i Aarhus. Så for os at se vil ”helhedsplanen” som foreslået medføre en utrolig unuanceret helhed, som vi kun kan protestere imod.
Med en sådan plan hængende over hovedet kan man også kun frygte, at priserne på huse vil falde markant og det dermed ikke er et frit vag, om man vil sælge til boligspekulanter og lignende, idet friværdien vil være i frit fald og man kan tvinges til dette ud fra kommunens meget dårlige planlægninger.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jørgen Bjerggaard Jensen

Indsendt

01/06/2022 20:53

Sagsnummer

HS1406716

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00