Gå til hovedindhold

Høringssvar

Nej tak til Helhedsplan for Randersvej

Jeg tilslutter mig fællesrådene Christianbjerg og Trøjborgs indsigelser.

Der er en lang række årsager til at jeg ikke kan tilslutte mig Aarhus Kommunes Helhedsplan for Randersvej.

Processen har helt enkelt ikke været i orden. Det er useriøst at hele området imellem Risvangen og Randersvej ikke er blevet informeret eller hørt i forhold til planerne siden for ganske få uger siden - det er levende familier, der bor og lever deres liv her!

Præmissen om at skabe sammenhæng på tværs af Randersvej baserer sig på et ubegrundet postulat om at Randersvej har delt Christiansbjerg i to. De to områder på hver sin side af Randersvej fungerer absolut fint uden at vi tvinges sammen, og ydermere er det paradoksalt at tro, at der kan skabes sammenhæng på tværs af fire vejbaner, svingbaner, letbaner mm. Accepter at den type infrastruktur opdeler områder, med mindre kommunen har balls til at tænke bebyggede flader over Randersvej. Lad være med at fortegne virkeligheden med ideen om cafe-miljø og ord som "lomme-park" - det er ikke i orden.

Fortætning er på manges læber, og de seneste års udvikling i Aarhus har vist at specielt polikernes ønsker om flere skattebetalere og developeres ønske om hurtig profit, har tilsidesat en sund fortætning, der tager hensyn til det Aarhus, som så mange af os er glade for og stolte over. Dette er ikke et nostalgisk udtryk for at alt skal forblive som det er, men snarere at bystyret pisser i bukserne fordi dét vi holder af og er vores særkende hastigt udviskes af for højt og tæt byggeri - og ja listen er lang. Dén fortætning der foreslås langs Randersvej, men i særdeleshed også langt ind i villakvartererne, vidner i mine øjne om, at de særegne strukturer og områder, som er ganske unikke og i så tæt nærhed til byens centrum ikke respekteres. Det er klart fornuftigt at fortætte langs byens indfaldsveje - netop fordi disse ikke er samlende, men gennemskærende, MEN, det bør simpelthen ske i respekt for det der ligger bagved. Prisen for dette er, i mine øjne, at developerne ikke må bygge så højt, men omvendt at der kan skabes smukke skalamæssige overgange fra urbane områder til de eksisterende villakvarterer - og det er IKKE som projektet overfor Mc Donalds - det er absolut brutalt!

Trafik er en naturlig følge af den foreslåede fortætning og dén absurde manøvre hvor der tegnes 600m cirkler fra hvert letbanestop kommer ikke til at fjerne den tiltagende bilpark og trafik - folk har alligevel en bil ...eller to. Jeg mener det er useriøst at arbejde med disse fortætningsplaner uden at vurdere de trafikale udfordringer også. Denne helhedsplan er ikke enestestående hvad dette angår - en lang række fortæninger omkring i byen foretages uden en fornuftig infrastrukturel plan, og det undrer mig at kommunen ikke lærer af dette, eller at politikerne så i det mindste ikke melder klart ud, at folk ikke skal kunne forvente at kunne have en bil i nær tilknytning til deres bolig.

Og så den sidste bærme - den øgede begrønning er svær at få øje på - den er et tvivlsomt postulat, der primært handler om at "låne" grønne arealer fra en almen boligforening. Byporte, som undskyldning for at bygge 18. etager, er altså bare old school, prøv at kør mod Tilst og få et chok.

Nej, jeg er ikke imod udvikling, men den her helhedsplan har, uagtet hvor omfattende den måtte synes at være, en række mangler i anerkendelsen af hvad der allerede findes af historie, kultur og liv på vejene inde bag Randersvej.

Tak for ordet!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Andreas Lykke-Olesen

Indsendt

01/06/2022 21:12

Sagsnummer

HS9992880

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00