Gå til hovedindhold

Høringssvar

Nej tak til Helhedsplanen for Randersvej

Helt overordnet synes jeg Aarhus Kommunes strategi med byfortætning langs tre af byens indfaldsveje er en fejldisposition. Øget fortætning af boliger og øget befolkningsmængde vil generere mere trafik, hvilket jeg ikke ser Aarhus by har brug for.
Dertil kommer det store CO2-aftryk som både øget trafik og bygninger i højde lavet af beton vil give.
Lad byen udvides i udkanterne med bæredygtigt lavt byggeri og anlæg mere bæredygtig kollektiv trafik mellem midtby og nye boligområder i byens udkanter.

Helhedsplanen for Randersvej er derfor heller ikke ønskelig. Fortætning i bygningsmassen og øget befolkning vil øge trafikken i lokalområdet, og parkering vil ske på de tilbageværende villaveje.
Den store mulige udskiftning af villaer med lejligheder vil ændre diversiteten af borgere på Christiansbjerg, og man vil fjerne gode områder med velfungerende boliger og muligheder for familier for at slå sig ned i denne bydel i disse boligtyper. Og dermed fjerne muligheden for at bidrage til diversiteten i lokalområdets befolkning.

I området afgrænset af Malmøgade, Kalmargade, Stockholmsgade og Ystadgade viser helhedsplanen mulighed for etablering af etageejendomme. Jeg anser det for en meget dårlig ide, at man med helhedsplanen åbner for muligheden for at ændre mit nære lokalområde til etagebyggeri. Vi har velfungerende naboskaber og generelt gode boliger. Vi har grønne haver med store træer og dermed et forholdsvis rigt dyreliv.
Vi har to institutioner som naboer - en daginstitution (Motalagade) og en Ungeinstitution (Malmøgade). Hvis disse forsvinder grundet udvidelse af etageejendomme, fjerner man endnu et element af den gode diversitet, der er på Christiansbjerg.

På Borgermødet på Katrinebjergskolen i maj måned 2022 kunne kommunens folk ikke gøre rede for det CO2-aftryk det vil give, hvis de mange villaer der potentielt kan rives ned for derefter at erstattes med etagebyggeri. Almindelig logik siger at CO2-aftrykket alene ved nedrivning, sortering af materialer og bortskaffelse af dette er CO2-krævende. Dertil kommer en kraftig reduktion af grønne haver (områder), som der heller ikke var fornuftige planer for at erstatte - hvad betyder det i en bydels CO2-regnskab på sigt? Endeligt er CO2–aftrykket med etagebyggeri i beton en yderligere CO2-belastning. Og ydermere kommer øget trafiks CO2-aftryk (og øget trafik skaber usikre veje for området børn og unge).
Jeg forstår ikke at Aarhus Kommune ikke er mere ambitiøs i at lave beregninger for CO2-aftrykket i denne helhedsplan. Jeg synes, at når kommunen ikke kan redegøre for CO2-aftrykket, så skal kommunen benytter et forsigtighedsprincip, der kommer klimaregnskabet til gode.
Lad være med at rive ned for at bygge nyt (højt)!!! Og begræns trafikken.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jakob Holme Prag

Indsendt

01/06/2022 21:22

Sagsnummer

HS7889235

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00