Gå til hovedindhold

Høringssvar

Insigelse - Bevarer bevaringsværdige uerstattelige miljøer/ejendomme

Jeg bakker op om Trøjborg og Christiansbjergs Fællesråds høringsbidrag.
Villaområderne på begge sider af Randersvej, inklusiv villaområdet
på Trøjborg bevares som i dag med max 1-2 etagers boliger.
En generel fortætning op til 600 meter fra letbanen bør opgives. Det er en unuanceret måde at planlægge på. Den tager ikke tilstrækkeligt hensyn til byens eksisterende kvaliteter. I dette tilfælde er et historisk og velfungerende villakvarter på Trøjborg med mange bevarelsesværdige villaer kommet inden for de 600 m. Det bør undgås, at byfortætningen (som det er sket andre steder i byen) gennemføres ukritisk med irreversible tab af byens bevaringsværdige, historiske og uerstattelige miljøer/ejendomme til følge. I Helhedsplanen står der desuden ´At de mange private parceller – og villagrunde medvirker til, at området fremstår visuelt grøn. ´Dette er i høj grad tilfældet for villakvarteret på Trøjborg, der i dag fungere som en grøn buffer, der giver mulighed for at se himmelrum i kvarteret, der ellers består af tætte karre-bebyggelse.

Der er også gode tiltag og ideer i Helhedsplanen. Heriblandt forslaget om en bypark (`Nedslag 1 – Byparken’) ved krydset af Ringgade og Randersvej. Desværre er der også et meget højt hus i forslaget. Et højhus netop her vil decimere bogtårnet, der i dag fremstår som universitetets vartegn. Dette ville komme til at fremstå uanseeligt med en endnu højere bygning etableret i krydset. Se blot hvor lille og uanseelig vandtårnet ser ud i dag! En anden stor ulempe ved en høj bygning på dette sted er, at den vil generere vindtunneler. Dette harmonerer ikke med ønsket om at etablere en bypark, der skal indbyde til, at man opholder sig der.

Nye bygninger langs med og ud til Randersvej kan opføres i én, måske to rækker hvor der er tilstrækkeligt plads. Men der skal tages udbredt hensyn til de bagvedliggende eksisterende boliger og kvarterer. Der skal stilles krav om, at afstanden fra nybyggeri og eksisterende kvarterer er tilstrækkelige til at undgå skygge og indkigsgener. Bygningshøjden skal nedtrappes til max. 1 etage højere end nabobyggeriet. Bebyggelsesprocenten må tilpasses, således at dette er muligt.
Der skal desuden sikres store grønne arealer, tilplantet med varieret robuste beplantninger i tilknytning til nybyggeriet. En øget befolknings tæthed kræver flere m2 grønne udearealer. Her vil Aarhus Kommunes planer om at indføre en grøn norm kunne sikre, at de grønne arealer ikke bliver udsat for sparekniven, som det så ofte sker. Læ, sol, himmelrum og grønne arealer er altafgørende for gode uderum og et velfungerende bymiljø. En sund by.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Julie Trier

Indsendt

01/06/2022 21:51

Sagsnummer

HS4748751

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00