Gå til hovedindhold

Høringssvar

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej.

Planen vil medvirke til et fald i kvarterets diversitet idet villakvarteret mindskes. Området har allerede en høj grad af diversitet, med en god blanding af almennyttige boliger, villaer, rækkehuse og ejerlejligheder.

Planen vil ensidigt favorisere ejendomsinvestorer på bekostning af mellem- og lavindkomstfamilier, der bliver skubbet ud af byen. Planen mindsker muligheden for at børnefamilier kan bo i bynære villaer. Århus kommune oplever i forvejen at børnefamilier flytter ud af kommunen på grund af det lille udbud af bynære villaer og dertil følgende meget høje boligpriser. Helhedsplanen for Randersvej vil bidrage yderligere til denne negative udvikling.

Jeg har ingen tillid til udsagnet om, at boligsalg vil være frivilligt. Til dette har økonomisk stærke investorer udholdenhed og midler til at holde presset på beboerne oppe på længere sigt. Det er bare et job for investorerne, men eksistentielt for beboerne.

Planen vil skabe endnu mere kedelig ensartethed i arkitekturen. Private investorer er interesserede i at maksimere profitten, ikke i en særlig mangfoldig og harmonisk overordnet arkitektur.

Planen tilgodeser ikke ambitionen om et grønnere Århus. Der lægges i planen op til små områder med ensidig vegetation med træer og græs. I villakvartererne findes i dag en bred vegetation med kompostbunker, krat og træer. Dette fordrer en større biodiversitet via et rigt insektliv, og mulighed for fugle kan byggereder og finde føde til deres unger. Alt dette vil forsvinde med den nye helhedsplan. Desuden bidrager den store arealmæssig vegetation i villakvartererne til at rense luften og bidrager dermed til et sundere bymiljø med mindre luftforurening. Noget som heller ikke tilgodeses med den nye helhedsplan.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Nadine Pohl

Indsendt

01/06/2022 22:24

Sagsnummer

HS8145961

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00