Gå til hovedindhold

Høringssvar

Jeg er imod den nuværende helhedsplan for Randersvej

Jeg er imod den nuværende helhedsplan for Randersvej af følgende grunde:

- Forslaget er udarbejdet under en administration ledet af tidligere rådmand Simsek, som nu i fuld offentlighed har vist, at han ikke har varetaget borgernes interesser under sit embede…men alene udviklernes. Der mangler en ny og troværdig afsender af helhedsplanen, før jeg som beboer i området har tiltro til, at dette ikke bare er et forsøg på at åbne ballet for profitmaksimering.
- Præmissen for nødvendigheden af fortætning (vækstakser) bygger på demografiske projektioner, som har vist sig ikke at holde. Kommune kan heller ikke holde på børnefamilier, som præcis efterspørger den boligform, som helhedsplanen de facto vil afvikle på Christiansbjerg.

- Helhedsplanen påberåber sig at ville skabe en mere divers boligsammensætning i området, men konsekvensen af helhedsplanen vil blive det omvendte, når ca. 300 villaer og andet lavt bebyggelse vil kunne blive nedrevet og konverteret til lejligheder. Christiansbjerg er allerede et meget diverst område med rigtig mange boligtyper, så det er utroværdigt at kommunen finder det nødvendigt at øge diversitet.

- Århus Kommune har “glemt” at sikre sig at alle berørte beboere har fået mulighed for at deltage i det forudgående arbejde til helhedsplanen. Beboerne på østsiden har slet ikke været repræsenteret i det forudgående arbejde, og planen udviser deraf også totalt mangel på lokalkendskab på østsiden. Dette er mistænksomt, da det er østsiden, som vil mærke de største konsekvenser af helhedsplanen.

- Jeg er selv beboer på en privatfællesvej med et velfungerende vejlaug og deraf følgende stor social aktivitet. Helhedsplanen kløver vores vej med forskellige boligtyper på hver sin side, og vil i praksis betyde opløsning af et velfungerende socialt fællesskab. Det er vel næppe det kommunen har i tankerne, når man siger at den fremtidige Randersvej skal samle Christiansbjerg.Jeg synes at det er positivt, at Århus Kommune vil forme det fremtidige Århus i helhedsplaner, men det skal gøres med respekt for dets nuværende beboere, med maksimal transparens, og inddragelse af de beboere som bliver påvirket.

Forslag til en ny helhedsplan og dens process:
- Start forfra med udarbejdelsen af helhedsplanen. Kommunen skal sørge for, at inddrage alle de beboere som planen direkte har konsekvenser for, eller som minimum alle dem som har et ejerskab af en bolig i det pågældende område.

- Randersvej trænger til en opgradering, det er jeg enig i. Udarbejd derfor et konkret forslag til selve forløbet Randersvej og ikke 600 meter i alle retninger. Planen skal respektere de eksisterende gadeforløb og boligtyper.
Sænk bolighøjden i planen markant og angiv bolighøjden i meter og ikke i etager, så der ikke fifles med dette som ved byggeriet på Godsbanen. Sæt krav om skrånende tagflader.

- Flere veje med ældre huse skal tages helt ud af “udviklings-zonerne”, så der med sikkerhed bevares noget af det gamle Christiansbjerg.

- Stop alt “green washing” så vi får et realistisk billede af, hvor miljøvenligt og grønt fremtidigt byggeri og omgivelser rent faktisk bliver. Århus Kommune er allerede langt bagud med deres målsætninger om træplantning, og nedrivning af huse bliver aldrig miljø- eller klimavenligt.
Hvis kommunen seriøst mener at Christiansbjerg skal samles mha. Randersvej, så skal Randersvej graves ned, ellers drop dette utopiske slogan. Hvad med at sige det som det er: “Kommunen skal finde plads til ca. 500 boliger på Christiansbjerg”. Dertil kunne så tilføjes “Er der nogle beboere, som vil hjælpe os med at finde løsninger på dette?”

- Lav ikke regnvandshåndtering som på Riisvangs Allé. En kæmpe område står ubenyttet og øde hen som konsekvens.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Toke Hansen

Indsendt

02/06/2022 00:13

Sagsnummer

HS3533291

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00