Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplan Randersvej skal samle Christiansbjerg

Jeg er meget imod planerne om byfortætning i Aarhus Kommunes helhedsplan "Randersvej skal samle Christiansbjerg".
Kommunens helhedsplan vil efter min bedste overbevisning resultere i det stik modsatte af kommunens egen ambition om diversitet i beboersammensætningen i byen, da der efter al sandsynlighed tværtimod vil ske en fraflytning af børnefamilier fra området når villakvarterer nedlægges til fordel for lejlighedskomplekser.
Helhedsplanen strider mod kommunens egen ambition om at være klimamæssigt bæredygtig, da byfortætningen uafvendeligt vil resulterer i færre grønne områder, mindre bevoksning og ringere biodiversitet, når rigtig mange villahaver sløjfes til fordel for etagebyggeri.
Desuden vil selvsamme sløjfning af villahaver formentlig medfører endnu større problemer med regnvandsafledning i bydelen i fremtiden.
Jeg mener således ikke, at Aarhus kommunes helhedsplan om byfortætning langs Randersvej bør gennemføres.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Iben Risager Knudsen

Indsendt

02/06/2022 12:37

Sagsnummer

HS2677762

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00