Gå til hovedindhold

Høringssvar

Randersvej skal samle Christiansbjerg

Høringssvar: Studenterrådet ved Aarhus Universitet

Vi i Studenterrådet ved Aarhus Universitet er overordnet positive over helhedsplanens visioner. Den nye helhedsplan har fokus på at skabe flere grønne områder i området omkring universitet og vil forbedre områderne i nærheden af offentlig transport, så disse lægger mere op til ophold end nu. Vi er glade for, at der bliver sat fokus på bæredygtighed i den nye helhedsplan. Flere træer, øget begrønning, mindre emission og bæredygtigt materialevalg i nybyg og renovation er vigtigt at prioritere højt, og vi er glade for, at det er fokus på dette i planen, så vi kan bo i Aarhus i mange år.
Vi kan på sin vis godt være enige med Christiansbjerg Fællesråd i, at det er muligt at opdele helhedsplanen i flere områder, men det er ikke muligt blot at skære uddannelsesområderne fra ved at skære planen ved Ringgaden. Universitetet ligger på begge sider af Ringgaden, og studielivet udfolder sig naturligt ud fra alle dele af campus - og de vil stadig være en del af planen, men vi mener at der er mulighed for at lave en løsning, hvor planen deles op.
Universitetet er en kæmpe stor arbejdsplads og uddanner en stor mængde unge mennesker hvert år. De studerende skal have et sted at bo, som er til at betale, og derfor er vi glade for at se, at der er fokus på flere almene boliger i helhedsplanen. Vi ønsker dog, at der bliver lavet almene boliger, som unge mennesker har råd til at betale med en husleje på maks. 3000 kr. om måneden.
Aarhus er en by i udvikling, og Aarhus skal udvikle sig. Den naturlige retning er mod nord, så der skal fortættes, så der er plads til alle, som har lyst til at være en del af Danmarks bedste studieby. Derfor er vi positive overfor planerne om at fortætte langs Randersvej på en måde, hvor der bliver plads til natur, plads til fest og kultur og plads til de studerende.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Hanna-Louise Nielsen

Indsendt

02/06/2022 12:42

Sagsnummer

HS2805798

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00