Gå til hovedindhold

Høringssvar

På høje tid med en helhedsplan

Det er på høje tid at der udarbejdes en helhedsplan. Som beboer på Riisvangen har det ikke være specielt trygt alene at modtage oplysninger via Stiftstiden om at developere nu havde købsoption på shell-tanken på Randersvej, allerede havde opkøbt Randersvej 180 og muligvis allerede havde købsoptioner på sydsiden af Nordvestpassagen ned mod Reginehøjvej.

At der længere nede af Randersvej har været et gabende stort hul i jorden på grunden, som tidligere husede Sejr-motorcykler i en periode som vel efterhånden snarere skal opgøres i år og ikke måneder kan meget vel skyldes manglende helhedsplan.

Det må derfor være i alles interesse, at der udarbejdes en helhedsplan for området.

Da helhedsplanen omfatter et område på godt 2 kvadrat kilometer, vil jeg hovedsageligt kommentere arealer i mit eget nærområde. Det vil konkret sige arealet afgrænset af Nordvestpassagen, Randersvej, Viby Ringvej og Bakkevænget og arealet med Shell-tanken afgrænset af Reginehøjvej, Nordvestpassagen, Randersvej.

Disse to arealer er fuldt sammenlignelige med arealet afgrænset af Randersvej, Stockholmsgade, Kalmargade og Malmøgade. Sidstnævnte areal rummer bebyggelsen ”Nordbjerg” bestående af tæt byggeri i højden 2 – 6 etager, som netop er ved at være færdig opført.

Da ensartede faktiske forhold, efter en forvaltningsretlig grundsætning, også i juridisk/reguleringsmæssig henseende skal behandles ensartet kan det konstateres at den foreslåede helhedsplan er i overensstemmelse hermed for så vidt angår de to arealer på Riisvangen ud mod Randersvej.

Henset til at der er to letbanestop i umiddelbar nærhed af disse to arealer, synes det oplagt at tillade en tæt bebyggelse på disse. Til grundejerne syd for Bakkevænget, som måtte være bekymrede for om deres ejendomsværdier vil blive påvirket i negativ retning, er der ikke empirisk dokumentation herfor, når der sammenlignes med påvirkningen fra byggeriet af ”Nordbjerg”. Ejendommen Stockholmsgade 6, blev udbudt til salg til kr. 3.645.000 i marts måned 2021 og solgt for kr. 3.450.000 i april måned 2021. Og Ejendommen Kalmargade 11, blev udbudt til salg i maj måned 2020 til kr. 3.445.000 og solgt til kr. 3.345.000. Begge salg fremgår offentligt på Boliga.dk.

Med hensyn til øvrige arealer på Riisvangen på hvilke bebyggelsesgraden påtænkes udvidet, dvs. arealer øst for Bakkevænget/Reginehøjvej vurdere dette mindre velbegrundet/hensigtsmæssigt.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Gert Vestergaard

Indsendt

02/06/2022 15:06

Sagsnummer

HS0469909

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00