Gå til hovedindhold

Høringssvar

Bekymringer ved. helhedsplanen for Christiansbjerg

Vi tillsutter os i det store og hele Christiansbjerg og Trøjborg Fællesrådes høringssvar.
Det er efter vores menig meget uhensigtsmæssigt, at så store dele af villaområderne i Riisvangen og Christinansbjerg er omfattet af helhedsplanen. Der er ræson i at fortætte arealerne langs Randersvej, hvor der bl.a. er supermarkeder i etplansbyggeri, men at inddrage villakvarterer i en radius af 600 meter, vil skabe usikkerhed om unødigt mange familiers boligsituation i årene, der kommer. Fra kommunes side er det hensigten, at nyt byggeri også skal være attraktivt for børnefamilier. Jeg ser dog ikke for mig, at kvarterets børnefamilier vil flytte i nyt etagebyggeri/rækkehuse i lokalområdet, hvis først de beslutter sig for at sælge. De rækkehus, der fx er blevet opført på Malmøgade, er i hvert fald ikke et reelt alternativ til pladskrævende børnefamilier. Familier vil nærmere flytte helt ud af byen og evt. til omegnskommuner, som tendensen netop har været de seneste år. Hvis ønsket er, at flere børnefamilier skal kunne forblive i Aarhus, kunne man interessere sig for hvilken boligform, det kunne være attraktiv for områdets ældre mennesker at flytte i. Der mangler seniorboliger, og mange bliver boende i deres villaer, fordi der ikke er gode alternativer i kvarteret.
Selvom man fra kommunens side betoner, at der bliver lavet lommeparker o.lign., er vi bekymrede for, at de grønne åndehuller bliver alt for begrænsede i byudviklingen på Christiansbjerg og Katrinebjerg i det hele taget.
Argumentet med at helhedsplanen skal binde Christiansbjerg bedre sammen er noget søgt. Beboere i hhv. Risvangen/Trøjbrog og Christiansbjerg vest for Randersvej oplever efter vores bedste overbevisning ikke et problem. Det er hver især velfungerende boligområder med egen folkeskole, dagtilbud, plejehjem, indkøbsmuligheder osv. I første omgang kunne man ombygge tunnelen under Randersvej ved Norges Allé/Skovvangsvej, så det bliver en bedre cykelvej såvel som mere handicap- og barnevognsvenlig.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Line Mikkelsen og Jens Eriksen

Indsendt

02/06/2022 16:45

Sagsnummer

HS9206619

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00