Gå til hovedindhold

Høringssvar

Et stort NEJ til Helhedsplanen for Randersvej.

Vedr. informationsniveau:
Det undrer mig, at vi i Riisvangen ikke blev informeret ad officiel vej (e-post el. lign) om projektet og om orienteringsmødet den 5. maj, men hører om det ved en tilfældighed. Ifølge planen vil det have store konsekvenser for beboerne i områderne på begge sider af Randersvej, både hvad angår økonomi og ikke mindst hvad angår livsværdi.

Vedr. trafik og parkering:
Det undrer mig, at der ikke er gennemtænkt trafikale og parkeringsmæssige konsekvenser af projektet og udtænkt dækkende relevante løsninger. Det store antal nye etageboliger må alt andet lige føre til øget antal biler. Det kræver et meget stort antal parkeringspladser. Parkeringspladser, der er frit tilgængelige for beboerne, så der ikke igen sker en forflytning af parkeringsproblematikken, som har været konsekvensen af betalingsparkering på Trøjborg . En problematik, der har medført en markant øget parkering af udefrakommende biler på de små villaveje i Riisvang. Projektet ses ikke at have beskrevet løsningsmuligheder med hensyn til dette i tilstrækkeligt omfang.

Vedr. klima, miljøbelastning:
Det undrer mig, at der i en tid, hvor klimakrisen er mere end forestående, planlægges yderligere etagebyggeri med materialerne cement og beton, som er blandt de helt store CO2 udledere. Sand udgør en stor del af beton og er en knap ressource. Der er fornyligt stillet spørgsmål ved frembringelsen heraf, da gravning af sand ser ud til at ødelægge vores havbunde. Byggeprojektet vil under hele opførelsen også stå for massiv CO2 udledning.

Vedr. et grønnere Aarhus:
Det undrer mig, at Aarhus kommune angiver, at de ved at plante to træer for hvert træ, der fældes, derved står for at gøre Aarhus grønnere. Det står meget i modsætning til de haver, der er udset til at skulle nedlægges for det nye byggeri. Haver som rummer de grønne elementer, som hører med til grønt miljø. Lidt græs og et par træer, som det tager år at få til at blive noget, der kan regnes med CO2 mæssigt, er ude af proportioner med det som planlægges fjernet.

Der mangler generelt en oplevelse af en ide, en tanke, en vision med byggerierne på Christiansbjerg, hvor der er tænkt på de mennesker, der bor der. Det bliver meget en oplevelse af, at diverse bygherrer har købt sig et stykke jord og vil sætte sig et eftermæle og uden tanke for, at det skal kunne være en del af en større sammenhæng, en helhedsplan, hvor de, der skal bruge og leve de pågældende steder bliver hørt og at der er en overordnet byplan arkitektonisk.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Bente Hansen

Indsendt

02/06/2022 18:31

Sagsnummer

HS4894063

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00