Gå til hovedindhold

Høringssvar

Nej tak til kommunens ”Helhedsplan for Randersvej”

Nej tak til Helhedsplan for Randersvej som foreslået af Aarhus Kommune i publikationen Strategisk helhedsplan for byudviklingen mellem Ringgaden og Ringvejen, Forslag september 2021 (vedtaget af byrådet 15. december 2021).
Denne plan drejer sig jo i virkeligheden om at bygge et stort antal høje etageblokke i et 2 x 600 meter bredt bælte langs begge sider af Randersvej på bekostning af de villakvarterer, der hidtil har præget området. Under foregivelse af, at ”udvikle” området til en attraktiv bydel, går planen i virkeligheden ud på at fortætte bebyggelsen og stuve mindst 20% flere beboere sammen med alt, hvad dette medfører af øget trafiktrængsel og -støj og ødelæggelse af villaområder, som allerede er attraktive, og som afspejler kvarterets karakter fra dets oprindelse. Planen vil altså ikke udvikle, men ødelægge kvarteret, som grundlæggende er attraktivt nok, som det er.
Det forstås at ”mange gerne vil investere i Christiansbjerg”. Det er tydeligvis det, og kun det, som planen handler om. At tilfredsstille nogle investorers behov for et profitabelt investeringsobjekt. Alle de mange floskler og forskønnede ord som ”En god bydel for alle”, ”Et styrket bycenter” ”Styrkede grønne og blå kvaliteter” etc. der flyder fra siderne i kommunens publikation er jo ikke andet end løgn og latin og lige til at brække sig over. Det drejer sig i virkeligheden om investeringer og vækst, flere pengestærke købere af de nye lejligheder, mere trafik, mere trængsel og mere trafikstøj, ikke om de mennesker, der allerede bor i kvarteret. Det må jo forventes, at de mange nye lejligheder henvender sig til en ny gruppe boligkøbere med høje indtægter, som gerne vil betale for at bo nyt og moderne centralt i en storby (3 km fra centrum). Derimod må de arbejdere, funktionærer, små selvstændige og småhandlende med familier, der traditionelt udgør befolkningen på Christiansbjerg, nok i stort antal finde et andet sted at bo, når kommunen er færdig med at ”udvikle” kvarteret til investorerne fordel.
Hvis man er bekymret over kvarterets udvikling af hensyn til de mennesker, som bor der, bør man i stedet gøre noget ved trafiktrængslen og -støjen på Randersvej, Hasle Ringvej og Vejlby Ringvej. Det er nemlig trafiktrængslen og -støjen på disse veje, der er primært ansvarlig for de negative påvirkninger af livet på Christiansbjerg, som vitterligt findes. Gør derfor noget direkte ved dette problem, f.eks. ved at grave disse veje ned og overdække dem. Med de således overdækkede arealer, samt fjernelse af støjen og effektiv adskillelse af blød og hård trafik, vil det blive muligt udvikle kvarteret tilbage til det åbne område med villaer og boligblokke omgivet af store grønne arealer, som det engang var, et område hvor almindelige mennesker med almindelige indkomster og ikke mindst deres børn kunne trives.
Hvis man mener mit forslag om at grave Randersvej, Hasle Ringvej og Vejlby Ringvej ned og overdække dem er for ambitiøst på den menneskelige trivsels vegne (byrådet er jo nu engang primært til for at servicere investorerne, det ved jeg godt), vil jeg som minimum støtte de udmærkede Forslag og ændringer til Helhedsplan for Randersvej, september 2021 og indsendt som høringssvar af Christiansbjerg Fællesråd og Trøjborg Fællesråd, dateret 4. april 2022.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mogens Westergaard

Indsendt

02/06/2022 19:40

Sagsnummer

HS9347028

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00