Gå til hovedindhold

Høringssvar

Indsigelse mod helhedsplan for Randersvej

Vores indsigelse mod helhedsplanen for Randersvej går primært på bebyggelsesdelen og på trafikale ændringer på tværvejene:

Højhuse på 5-6 etager langs Randersvej vil skygge for alle de eksisterende bygninger (1-plans, 2-plans- og 3-etagers huse) i umiddelbar nærhed af Randersvej. Nye bygninger af den højde (5-6 etager) vil skabe et nærmiljø af uattraktive eksisterende bygninger, da de frarøves eftermiddags- og aftensolen og bliver klemt inde i massivt tilbyggede matrikler. En så markant ændring af området vil frem for at give et attraktivt bymiljø, ødelægge en af de bedste bymæssige kvaliteter, som Christiansbjerg allerede rummer: lys, luft og plads.
Al ære og respekt for at kommunen vil skabe attraktive boliger - men hvis I samtidig med den vision, forringer eller nedriver de i forvejen eksisterende og attraktive boliger, er der ikke opnået noget. Vi appellerer indtrængende til, at I ikke laver samme fejl som på Aarhus Ø, hvor den tidligere industrihavn nu er omdannet til en meget massiv og fortættet boligmasse uden lys, luft og grønne arealer. Her er det tydeligt, at kvadratmeterprisen på bebyggelse vægter højere end visionen for et attraktivt boligområde.
Vi tilslutter os ny bebyggelse ud til Randersvej, der bibeholder et maksimum på 2-etager, som allerede vedtaget i de kvarterer, hvor der ligger lave huse i nærhed til Randersvej.

I helhedsplanen lægges der op til ”Styrkede forbindelser og sammenhæng” på tværs af Randersvej.
Det er af helhedsplanen uklart, hvorvidt en del af de eksisterende tværveje, herunder Skovvangsvej, vil blive åbnet op for motortrafik i begge retninger. En åbning af Skovvangsvej ud mod Randersvej i begge retninger vil skabe mere motortrafik på vejen og dermed også mere trafikstøj for beboerne. Skovvangsvej er i sin nuværende form en stille villavej, men åbnes der op i begge retninger, vil der især med Skovvangsskolen som trafikalt knudepunkt skabes en massiv trafikåre netop på Skovvangsvej, der vil forringe boligforholdene for rigtig mange på vejen.
Det samme vil komme til at ske med alle de andre villaveje, der i sin nuværende form er blændet af ud mod Randersvej. Argumentet om mindre trafikstøj holder derfor ikke - støjen og trafikken flyttes blot tættere på beboerne i området bagved Randersvej frem for i sin nuværende form at være centreret om hovedåren Randersvej.
En del af argumenterne i helhedsplanen er at nedbringe trafikstøj. Det kommer ikke til at ske i det helhedsplanen lægger op til. En langt bedre løsning vil derfor være at blænde vejene af for motortrafik og på den måde også tilgodese bløde trafikanter.

På vegne af Ejerforeningen Skovvangsvej 60/
Line Lauesgaard Jensen, bestyrelsesformand
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Line Lauesgaard Jensen

Indsendt

02/06/2022 20:01

Sagsnummer

HS9082915

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00