Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplanen fra Christianskirkens sognepræsters perspektiv

Den strategiske helhedsplan for Randersvej har for undertegnede præster ved Christianskirken ført til følgende overvejelser:

- Grønne områder
Vi ser det positive i helhedsplanens tanker om at skabe yderligere grønne områder på Christiansbjerg. Skal området boligfortættes, anser vi grønne og rekreative områder som særlig vigtige for Christiansbjergborgernes generelle trivsel.

- Bytorv
Vi deler helhedsplanens erkendelse af, at Christiansbjerg for nuværende ikke har et torv, som kan samle bydelen. Et sådant vil vi hilse velkommen og vil opfordre til, at området ved Stjernepladsen i helhedsplanen bliver tænkt som et bytorv, der kan skabe plads og rum for samlende aktiviteter for hele bydelen, f.eks. koncerter, torvedage, udendørs gudstjenester og kulturarrangementer.

- Trafik
Trafikken gennem bydelen er et generelt og stigende problem. Med letbanens etablering opleves Christiansbjerg i yderligere grad opdelt i to ikke forbundne bydele. Derfor vil vi opfordre til at helhedsplanen skaber flere passager over Randersvej, så trafikanter kan bevæge sig frit i bydelen. Samtidig vil vi foreslå hastighedsdæmpende foranstaltninger på de tilstødende veje. Særligt mærker vi for tiden, hvordan der er stigende trafik på Fredrikshaldsgade, fordi denne gade som den eneste forbinder, og giver uhindret passage mellem Stockholmsgade og Brendstrupvej. Denne stigning i trafik udgør en forøget sikkerhedsrisiko for de mange familier og børn, som færdes til og fra kirken i forbindelse med kirkens mange ugentlige klubtilbud og kirkelige handlinger i øvrigt.

- Indsyn til kirken
Vi anser Christianskirken for et af Christiansbjergs få vartegn, og vi vil derfor bede myndighederne have for øje, at indsynet til kirken fra henholdsvis Randersvej (specifikt via Norgesallé), Brendstrupvej og Stockholmsgade ikke begrænses yderligere. Derfor mener vi ikke, at det vil være betimeligt at opføre etagebyggeri i kirkens umiddelbare nærhed. Vi minder om, at planlovens bestemmelser giver stiftsøvrigheden mulighed for at nedlægge veto ved lokalplaner om opførelse af byggeri, der ændrer indsynet til kirker.

Sognepræsterne ved Christianskirken
Anders Broe Kobbersmed
Carsten Haugaard Nielsen
Lasse Holmgaard Iversen
Anders Pradsgaard Møberg
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anders Møberg

Indsendt

02/06/2022 21:08

Sagsnummer

HS9069106

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00