Gå til hovedindhold

Høringssvar

Klogere byudvikling

Udvikling er en del af livet, når man bor i en større by. Dog savner jeg, at der tænkes klogere, når nye områder inddrages i helhedsplaner.

Infrastruktur
Jeg forstår, at vi skal være flere, der skal bo i fremtidens Aarhus. Men når man lægger op til en fortætningsstrategi, så siger man samtidigt ar antallet af befolkningstætheden øges voldsomt. Det har en kæmpe impact på afvikling af trafikken i området. Dette kan i nye områder tages højde for, men når der udvikles i allerede etablerede boligområder, så er det vanskeligt at skabe en god afvikling af trafik ind og ud af området, vanskeligt at skabe gode parkeringsforhold osv. Dette kan i dag ses i trafikafviklingen omkring navitas/bestseller, ved de nyere tårne på katrinebjergvej. Dette skaber dels mange farlige trafikale situationer for billister men også de bløde cykelister. I et område, hvor man gerne vil samle flere børnefamilier sker dette dels ikke ved at kraftigt øge mængden af hårde trafikanter samt at øge den samlede trafikmængde så skole- og institutionsleder bliver farlige. Dermed også sagt at man bør fokusere fortætning i umiddelbar nærhed til veje der kan tilsikre en god afvikling af trafikken. Alternativ skal man gå gå mere udviklingsmæssige ambitiøst til værks og tilsikre at en fortætning sker på en måde, der gør at kommunen kan udbygge veje, renovation busser osv så området bliver gearet til at kunne rumme de mange mennesker der er tænkt at skulle bo området.

Livability
Tidens og developernes ånd er at lykken og måske også pengene er gemt i store områder med en meget høj befolkningstæthed. Jeg savner i planen noget flyvehøjde i refleksionerne omkring hvordan det er man tilsikrer, at områderne bliver gode områder at bo i. Hvordan ser detail/retail ud om 10 år? Er butikker og handelsliv i ‘brick and motar’ der kan skabe et levende bybillede? Hvor kan foreningslivet trives i en verden med etagebyggeri så langt øjet rækker? Jeg kan være ret bekymret for at man med en plan om fortætning kan sikre at der bygges på en måde der kan understøtte en udvikling der kan tiltrække og fastholde børnefamilier i området hvis man i en fortætningstrategi ikke sikrer at området er livable i hverdagen.

Klima, co2 fodfodspor og biodiversitet
Det kommer nok ikke bag på mange at byggeriet er en af de brancher der har det allerstørste klimaaftryk. Det er samtidigt en meget konservativ branche der er uhyggelig konjunkturfølsom og derfor med nogen ræson kan antages at være drevet af et ønske om maksimerering af økonomisk profil snarere end løsning af vores fælles klimaudfordringer. Det tilsiger også at man som udvikler vil bygge mange mindre og delevenlige boliger der er bygger i gårsdagens klimabelastende byggematerialer for at sikre billig og kendte resultater der kan skabe høj turnover uden at skele til det kolossale co2 fodspor ligger i den form for byggeri. Også her savner planen for alvor noget flyvehøjde for de ambitioner man har for at tilgodese klimaet og reducere co2 fodsporet.
Etagebyggerier kræver også udearealer med fast underlag. Man skal ikke have været på Aarhus Ø, gået en tur på Islands brygge eller andre nyudviklede områder for at konstatere at de etablerede grønne områder får sværere og sværere vilkår. Udvidelse af grønne områder er selvfølgelig bedre end ingenting, men at ville udvikle etagebyggeri langt ind i villaområder med haver, fælles arealer osv. der har være etableret i 70 år synes ikke at være voldsomt ambitiøs på biodiversitetens vegne. I dag ser man på villavejene og -haverne på christiansbjerg i dag bl.a. ræve, harer og flagremus der er et utryk for et relativt velfungerende økosystem. Det savner jeg i meget høj grad noget refleksion over hvordan man vil sikre bibeholdt ved så massiv forøgelse af boligmassen på et relativt lille område.

Høring og god borgerinddragelse
Upåagtet udfaldet her, så vil jeg appellere til at Aarhus Kommune får øvet sig i at blive mere inddragende i udviklingen af ikke bare christiansbjerg men også andre områder. Processen her bærer præg af at være uskønt håndteret, hvilket de mange høringssvar her også er en indikator for. Jeg tror vi er mange der gerne ser vores område udvikle sig, men det måske ikke alene ske på præmisserne af mennesker der ikke lever i området. Fremtidens christiansbjerg skal skabes i samarbejde mellem kommune, udviklere og beboerne på christiansbjerg. Hvis ikke det sker, så bliver fremtidens christiansbjerg et kønsløst område hvor folk pendler ud fra men ikke lever i.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lars Zederkof

Indsendt

02/06/2022 21:19

Sagsnummer

HS7090540

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00