Gå til hovedindhold

Høringssvar

Nej tak til det nuværende kommunale forslag til ”Helhedsplan Randersvej” – en ”mutation” af områdets DNA!

Jeg tilslutter mig de mange indsigelser, som går på Helhedsplanens indhold omkring byfortætning og vækst. Jeg vil advokere for en helhedsplan, som tilgodeser hele Christiansbjerg, og som beskytter en truet boligart = villaerne. I det omfang der er behov for byfortætning, da bør man som grundprincip lægge op til at gammelt byggeri kun kan erstattes med nyt byggeri i samme højde, og langs en af Aarhus største indfaldsveje (Randersvej) tillade en byggehøjde som er 1 etage over tilstødende bolig.
Hvad angår tankerne om et højt signaturbyggeri i krydset Randersvej -Ringvejen, så findes der INGEN på hele Christianbjerg (og formentlig INGEN i hele Aarhus fraset udvalgte bygherrer), der ønsker sig et sådant byggeri. Byggeri i højde med eksempelvis det kommende Latour-tårn er så indgribende i omgivelserne at alle kan se det i kilometers afstand, og i en meget stor radius omkring det påvirker det lys/skyggeforhold hele året for områdets beboere.

Om den nuværende Helhedsplan:

Det fremgår at området skal fortættes, men i tillæg argumenteres der for, at byggeri til 6 sals højde med gradvis nedtrapning over 600 meter fra Randersvej og ind i villakvartererne skal fungere som en støjbarriere og vil beskytte villaerne længere inde i området – at det er til områdets fordel forstås! Hvis støjreduktion var en ambition for kommunen, så kunne det løses langt mindre indgribende, og argumentet om støjreduktion virker derfor som en utrolig dårlig undskyldning fra kommunen for at byfortætte – Jeg opfordrer kommunen til blot at kalde en spade for en spade – det handler om byfortætning!

I Helhedsplanen beskrives og argumenteres for områdets ”DNA”: en sammensætning af forskellige boligtyper (villaer, rækkehuse og etageejendomme) samt forskellige stilarter, primært forskelle i villaernes udtryk/byggestil (ofte betinget af forskellige tidsaldre). Helhedsplanen proklamerer, at planen vil tage hensyn til områdets DNA, men gør i virkeligheden det stik modsatte – Hehedsplanen vil erstatte sjælfulde gamle villakvarterer med etagebyggeri – uanset at der udstikkes en rød linje for byggeriet, så vil det defacto ”mutere” området til at blive noget helt andet.

Kommunens repræsentant fremlagde argumentet om, at man som boligejer blot kan undlade at tage imod købstilbud fra byggematadorer med planer om at erstatte huse med etagebyggeri. Jeg er principielt uenig i, at dette er en rimelig løsning for den enkelte borger, da 1) pengesummerne i spil er så store for den enkelte person/familie at det kan være svært at sige nej, 2) at der kan komme et urimeligt pres på naboer, som ikke ønsker at sælge, i en situation hvor købstilbud betinges af at alle naboer i en klynge tager imod tilbuddet og 3) at de naboer, som bor i nærheden af områder med kraftig byfortætning, vil opleve en markant forringelse af husenes herlighedsværdi og økonomiske værdi. Selvom Helhedsplanen udstikker nogle linjer, som skal række 25-50 år ud i fremtiden (dette er kommunerepræsentantens ord fra borgermødet 5 maj), så vil der med de pengesummer, der er på spil, kunne ske en kæmpe forvandling af området over meget kortere tid.

Uagtet de indsigelser og principielle argumenter imod helhedsplanen som ovenfor anført og som anført af de mange andre høringssvar, så mener jeg, at diskussionen omkring helhedsplanen kan kvalificeres yderligere, hvis kommunen vil redegøre mere grundigt for planerne om vækst – både i det skitserede område, men endnu mere relevant, for hele Christiansbjerg. Der er i Kommuneplanen 2017 og i Helhedsplanen lagt op til en vækst langs Randersvej og en række andre punkter i området, men det er uklart, hvor stor vækst i boligmasse og befolkning der påtænkes på Christiansbjerg (om end der er lavet beregninger for behovet for institutioner, fritidsfaciliteter, så der må ligge nogle tal bag).
Jeg opfordrer derfor kommunen til følgende redegørelse for at skabe transparens om deres ambitioner om vækst:

For hele Christiansbjerg i perioden 2017 og til nu:
- Vækst i boligmasse fordelt på boligtype
- Vækst i befolkning opdelt i aldersgrupper (inkl børn)
- Udbygning af idrætsfaciliteter og institutioner i området
- Vækst i parkeringsanlæg fordelt på offentlig og private tilbud

Derudover redegørelse for:
- Kommunens mål (de specifikke tal) for bolig- og befolkningstilvækst på Christiansbjerg i henhold til Kommuneplanen 2017.
- Kommunens plan for at overvåge bolig og befolkningstilvæksten på Christiansbjerg.
- Kommunens konkrete planer for at udvide/bygge nye institutioner, sportshaller og udendørs idrætsanlæg i området.


Jeg ser frem til kommunens redegørelse og til at gennemgå et frisk udkast til en Helhedsplan – lavet i samarbejde med fællesrådene og med respekt for HELE Christiansbjergs DNA!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Kristian Løkke Funck

Indsendt

02/06/2022 22:03

Sagsnummer

HS3311730

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00