Gå til hovedindhold

Høringssvar

HELHEDSPLAN FOR RANDERSVEJ

Stor tak til fællesrådene og de frivillige for at lande infoseddel om Århus Kommunes plan for Randersvej i min postkasse.
Med så indgribende ændringer kunne mere information, borgerinddragelse og borgerindflydelse bestemt være forventeligt. Set i lyset af den modstand tilsvarende og udførte fortætningsbyggeri i Århus har afstedkommet undrer det mig, at Århus Kommune ikke tillægger dette væsentlige forhold større betydning.

Højhuse som `vartegn og byporte`, hvorfor dog? De påtænkte højhuse vil stå som flagrende enlige majestæter uden naturlig tilknytning til det omkringliggende område. Hvad er ideen?
Lad en superarkitekt og ditto kunstner få den opgave. Inviter evt. en landskabsarkitekt med.

Randersvej deler området. Ja, det gør indfaldsveje. Riisvangen og Christiansbjerg udgør selvstændige bydele og fungerer som sådan. Ikke motoriseret trafik kan fremmes ved
oplyste fodgænger-, cykeltunneller.

Randersvej kan forskønnes med træbeplantning, ubebyggede områder udlægges som grønt rekreativt område eller til andre fælles formål.

Samtlige eksisterende grønne områder kan retænkes, gøres yderligere attraktive for ophold, bred vifte af vækster til fremme af biodiversitet medtænkes

Letbanen stopper ikke ved byporten/ringvejen og der er lys, luft og muligheder for at bygge attraktive boliger ud ad byen.

Diversitet i beboersammensætning, boligtyper samt kultur/natur i form af haver og grønne områder er allerede eksisterende.

Butikslokaler til frisørsaloner og madsteder har vi allerede både langs Randersvej og i nogle sidegader.

Der er bestemt plads til både forskønnelse og forbedringer i området, men det fortætningsbyggeri,med alt hvad det indebærer og som helhedsplanen lægger op til, er der ikke brug for. Det er blot mere af det samme.
Jeg tilslutter mig derfor oplægget fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Inge Therkildsen

Indsendt

02/06/2022 23:42

Sagsnummer

HS2565704

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00