Gå til hovedindhold

Høringssvar

Bevar variationen på Trøjborg

Området indenfor Ringgaden, altså den del af planområdet der er del af Trøjborg, kan ikke forstås som værende en del af planområdet. Derimod er det vigtigt at se denne del af Trøjborg som en del af det samlede Trøjborg. Det er særligt byggehøjden der skal ses i den samlede sammenhæng. Der er i denne del af Trøjborg allerede bygget meget nyt højt byggeri på en måde der har brudt med den variation som har været kendetegnende for Trøjborg. I området afgrænset af Trøjborgvej, Aldersrovej, Ndr Ringgade og det tidligere Lærerseminarium er der allerede bygget højt. De tilbageblevne villaer bør bevares for at sikre variationen i dette område men også på hele Trøjborg. Derfor må det overvejes grundigt om der skal ske yderligere udvikling i dette område. Det er på den baggrund, selvfølgeligt glædeligt at dette område skal vurderes bevaringsmæssigt inden en evt. omdannelse. Jeg skal stærkt anbefale at de borgere der bor i området tages seriøst med på råd.

I forhold til bebyggelse af parkeringspladsen på hjørnet af Nørrebrogade og Ringgaden fremtales en bypark. Det er rigtigt fint at der tænkes uderum og beplantning ind, men det er stærk overdrevent at kalde det der bliver mulighed for, med det foreslåede omfang og byggehøjde for en park.

I forhold til krydset mellem Randersvej/Nørrebrogade og Ringgaden er det afgørende at der tænkes i skala på en måde så universitetets nordøstre hjørne, som er en del af byens markante arkitektur, ikke drukner.

Der er i forslag til helhedsplan et forslag om en minibusterminal (det er uklart om det er en lille busterminal eller en terminal for minibusser) på Frederik Nielsensvej. Jeg antager at dette er en ide der blevet taget ud af planen ved en fejl. Frederik Nielsensvej er ganske smal og ufremkommelig i dag, og i øvrigt ensrettet. Dertil kommer at det ofte kan være svært at komme såvel ind som ud fra det lille stykke vej, når trafikken på Langelandsgade er tæt.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Olav W. Bertelsen

Indsendt

02/06/2022 23:47

Sagsnummer

HS9844732

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00