Gå til hovedindhold

Høringssvar

Østlig linjeføring med sti under Søftenvejen lang faunapassagen

Omlægningen af vejen med en østlig linjeføring kan med stor fordel suppleres med en sti langs Faunapassagen under Søftenvejen. Dette vil forbinde naturområderne i Kasted Mose-området og Egå Engsø for fodgængere og cyklister og vil på den måde skabe et stort sammenhængende naturområde.
For at sikre fremkommeligheden for cyklister vil det desuden være væsentligt at det bliver muligt at krydse den nye vej hvor den skærer Topkærvej og Revelhøjvej over. Da Kasted ikke har busforbindelse, er cykelforbindelsen særlig vigtig i bestræbelsen på at nedbringe biltrafikken.
Desuden kan man overveje en forbindelse fra Søftenvejens nordgående spor, så det bliver muligt at køre mod vest mod Viborgvej. Dette vil aflaste rundkørslerne i Skejby og den nye forbindelsesvej syd om Agro Food Park

Den vestlige linjeføring er vældig problematisk af flere grunde.
• Den går gennem et område med rigtig mange hjorte, harer og frøer (herunder spidssnudet frø og løvfrø), stor vandsalamander, flagermus, guldsmede mm . Der er også Grævling og ræv som bor omkring den gamle grusgrav. De mange dyr trives pga det større sammenhængende naturområde ned mod Kasted Mose som nu er bundet sammen med den nyanlagte skov og vandhullerne øst for Kasted. På den østlige linjeføring er faunaen mere sparsom og koncentreret om ådalen.
• Vejen vil udradere den lille nyanlagte skov øst for Kasted
• Den vestlige linjeføring kommer alt for tæt på landsbyen og vil give betydelige gener for beboerne i form af støj og ”indespærring” (landsbyen har i forvejen motorvejen mod vest og Søftenvejen mod nord), hvilket vil være helt ødelæggende for det bevaringsværdige landsbymiljø.
Med henblik på at bremse den gennemkørende trafik i Kasted når de store veje belastes, foreslås det desuden at spærre Kastedvej for gennemkørsel – dog fortsat mulighed for passage af cyklister.
(Såfremt dette ikke er muligt pga landbrugskøretøjer mv, kan det evt. indføres som ”gennemkørsel forbudt” med en tydelig skiltning på markerede chikaner. )
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Hanne Stubbe Teglbjærg

Indsendt

14/05/2022 06:28

Sagsnummer

HS9015131

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H441

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00