Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan nr. 1173 - Nedrivning af seks boligblokke i Gellerup

Høriingssvar for Lokalplan nr. 1173

Høringssvar: Forslag til lokalplan nr. 1173

Gellerup Fællesråd er meget bekymret for fremtiden for Gellerup, hvis kommunen gør alvor af at nedrive seks boligblokke i området. Beslutningen tager afsæt i ”parallelsamfundsloven”, som et flertal af folketingets partier har vedtaget. Lovgivningen bygger på forskelsbehandling af mennesker ud fra deres etnicitet, og politikerne medvirker dermed til at dele borgere i Danmark op i A og B-hold.
Det giver ingen mening at begynde at rive blokke ned, før lovgivningen er afprøvet hos domstolene, hvilket også sker i den nærmeste fremtid. Vi er bekymrede over, at kommunen ikke sætter nedrivninger i bero, når der er verserende sager i gang. Det virker som om, kommunen ikke respekterer beboerne eller domstolene.

Udover, at vi mener, at sagerne skal afgøres ved domstolene, er vi også er uforstående overfor, at der skal rives så mange boliger ned, når det slet ikke er nødvendigt ifølge loven. Det ville være muligt at gennemføre forandringer i området, uden at det medfører de meget drastiske forandringer.
Det lugter mere af boligspekulation end at ønske reelle forandringer i området. Gellerup er den blandede by, og vi har set, at de boligsociale indsatser har løftet mange beboere ud af arbejdsløshed og ud på arbejdsmarkedet og unge i gang med en uddannelse.
Ting tager tid, og vi mener ikke, det nytter at rive ned for at skabe forandringer, men i stedet bør man kigge på de tiltag, der allerede findes i området, hvor er der evidens for deres succes.
Vi er bekymrede over, at den kultur, som der findes i Gellerup forsvinder, når demografien ændrer sig, og der kommer flere forskellige boformer. Flere og flere steder forsvinder almene boliger og bliver erstattet af private boliger, bygget af boligspekulanter. Vi mener ikke, at den blandede by opnås ved at rive blokke ned og erstatte med private boliger. Vi mener, at almene boliger er svaret på stigende lejepriser og manglende boliger for arbejdere og de lavtlønnede.

Hvis kommunen og staten vil leve op til deres løfter om et grønnere samfund, så er nedrivninger af boliger i direkte modstrid mod dette. Man udleder op til 300% mere Co2 ved at rive blokke ned end at renovere.
”Nedrivningen af boligblokke i Gellerup er i værste fald - ved brug af nutidens gængse byggemateriale, beton og tegl – cirka 300 procent mere klimabelastende end ved en renovering.
I bedste fald – det vil sige ved brug af ekstremt bæredygtige alternativer – er det cirka 30 procent mere klimabelastende at bygge nyt end at renovere.”
Det vurderer Søren Nielsen, partner i Tegnestuen Vandkunsten, som sammen med sin tegnestue har lavet en livscyklusanalyse (LCA) af en boligblok i Gellerup ved Aarhus, hvor de sammenligner klimabelastningen ved henholdsvis nedrivning og renovering.

Vi mener, at politikerne ignorer klimabelastningen, fordi de vil ramme nogle bestemte beboere, der bor flest af i Gellerup. Aarhus Kommune sender et ekstremt dårligt signal ved at ignorere klimaundersøgelser og forsætter med nedrivninger – næsten for enhver pris.
Boligerne i Gellerup er godt nok slidte, men ikke nedrivningsmodne. Der er boliger til alle slags mennesker, storfamilier, enlige og studerende. Hvis kommunen gør alvor af at rive blokke ned i Gellerup, mister de mennesker deres hjem, og vi forventer ikke, at de nye private boliger lever op til de krav, der måtte være til areal, priser og værelser. Derimod bliver familier sendt ud af området, væk fra deres netværk, børnenes skole og deres naboer.
Gellerup er værd at bevare. For de grønne områder, fællesskabet, kulturen og for de mange mennesker, der bor i området, og som er glade for det. Beboerne har stemt om det. De vil ikke have revet deres hjem ned.
Respekterer dem og lyt til dem.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Elsebeth Frederiksen

Indsendt

21/06/2022 12:26

Sagsnummer

HS4402029

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H443

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00